„Vodovod“ a.d. Prijedor obavještava svoje korisnike da se rad sa strankama u zgradi „Vodovoda“ ograničava samo na najhitnije slučajeve.

To znači da će se zaprimati samo pismeni zahtjevi potrošača, koje će potrošači moći ispuniti na info pultu Vodovoda i ostaviti na portirnici.

U skladu s tim, molimo naše korisnike da svoje dolaske u „Vodovod“ svedu na najneophodnije.

Savjetujemo našim građanima da sve kontakte sa „Vodovodom“ obavljaju putem sljedećih telefona:
Centrala: 052 236 600
Reklamacije: 052 237 455
Prijava kvara: 052 237 867
E-mail: info@vodovod-pd.com

Ova odluka je donesena u skladu sa novonastalom situacijom prouzrokovanom širenjem virusa korona, a u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Hvala na razumijevanju!