Štab za vanredne situacije grada Prijedora preporučio je danas “Poštama Srpske” da se uključe u aktivnosti plaćanja računa za starije od 65 godina i iznemogla lica.

Štab je zadužio apoteke da sprovedu zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o radnom vremenu radnim danom od 8.00 do 18.00 časova i vikendom od 8.00 do 13.00 časova.

“Javne apoteke su obavezne obezbijediti kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima u najmanje jednoj apoteci u skladu sa propisima koji uređuju apotekarsku djelatnost”, navedeno je u današnjim zaključcima Štaba.

Zadužuje se gradska inspekcija za saobraćaj da postupi po zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije o obustavi javnog prevoza u drumskom saobraćaju kojom se obustavlja javni prevoz lica u drumskom saobraćaju na republičkim autobuskim linijama dužim od 50 kilometara u vrijeme trajanja vanredne situacije.

Nadležni inspekcijski i kontrolni organi zaduženi su da u potpunosti sprovedu zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o preduzimanju mjera protiv lica koja ne poštuju mjere kućne izolacije, kao i zaključak o ograničenju kupovine pojedinih proizvoda.

Tim zaključkom je određeno da jedno fizičko lice može kupiti maksimalno 25 kilograma brašna, dva kilograma kuhinjske soli, tri litra ulja, tri kilograma šećera, tri litra sredstava za održavanje lične higijene i do 10 kilograma sredtstva za održavanje higijene predmeta i prostora.

Na području Prijedora do sada je potvrđen jedan slučaj zaraze virusa+om korona. U kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 847 lica, a za 17 osoba je prestao zdravstveni nadzor.

SRNA