Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas sve tačke koje su bile na dnevnom redu posebne sjednice koju je grupa od 17 odbornika sazvala prvenstveno radi sprovođenja sudskih presuda.

Poništeni su imenovanje stalnih radnih tijela i zaključak kojim je Skupština grada odredila da Komisija za izbor i imenovanje sprovede konkursnu proceduru za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Prijedor, što je naloženo sudskim presudama u korist odbornika Olivere Brdar Mirković protiv odluke lokalnog parlamenta.

Sekretar Skupštine grada Prijedora Željko Škondrić rekao je da igrom slučaja nije u dnevni red uvrštena i presuda u upravnom sporu odbornika Brane Radanovića protiv Skupštine grada, ali da je i ona obuhvaćena današnjim radom parlamenta budući da tretira ista pitanja kao i presuda u korist Mirkovićeve.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da je današnja sjednica još jedan dokaz da se u posljednjih godinu dana u ovom parlamentu, kontinuirano i bez obzira na upozorenja, donose odluke suprotne zakonu.

“Rad Skupštine ne usporava onaj koji tuži Skupštinu zbog nezakonitih odluka nego onaj koji te nezakonite odluke donosi, a upravo je to stalna zamjena teza koju pojedini odbornici koriste u medijskim istupima”, rekao je Đaković u obraćanju odbornicima.

On je pozvao skupštinsku većinu da shvati da je zakon ispred broja ruku.

“Iako se smatra da niko nema pojedinačne odgovornosti, kolektivna odgovornost i odgovornost prema sistemu i zakonima biće i dalje u ovoj skupštini za sve što nije urađeno prema zakonu”, poručio je Đaković.

Mirkovićeva je rekla da je tužila Skupštinu, ne zato što je razriješena dužnosti predsjednika Komisije za izbor i imenovanja, nego što je kao razlog za razrješenje navedeno da je prilikom odlučivanja bila pristrasna, kao i da se upravo takvom zamjenom teza sistematski radi na obmanjivanju javnosti.

“To je uvreda i to je povreda integriteta ličnosti jer za to nije naveden nijedan jedini argument, a bez ove sudske presude ostao bi pisani trag da to jeste tako. Na to se ne može ćutati, niti se smije dozvoliti da se na takav način neko predstavlja u javnosti”, rekla je Mirkovićeva.

Odbornik Brane Radanović rekao je da će nakon presude u svoju korist tužiti Skupštinu i za narušavanje ugleda, povredu časti i nanošenje duševne boli i da će naknadu štete po tom osnovu preusmjeriti u humanitarne svrhe.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Dalibor Pavlović rekao je da je i Komisija za izbor i imenovanje koja je imenovana 2016. godine, a čija je predsjednica Mirkovićeva i član Brane Radanović, takođe nije bila u skladu sa zakonom.

“Obećavam da će vrlo brzo sud donositi i neke druge presude o kršenju zakona, ne ovog doma, nego Gradske uprave i onih koji su odgovorni za te stvari”, rekao je Pavlović.

Odbornik SDS-a Slavko Švraka rekao je da veliku odgovornost u brojnim sudskim presudama protiv odluka Skupštine snosi i sekretar Skupštine zbog toga što nije na vrijeme ukazivao na nezakonitosti.

Odbornik DF-a Mirsad Duratović rekao je da se u svim demokratskim društvima poštuje volja skupštinske većine.

Šef Kluba odbornika DNS-a Goran Predojević rekao je da se prije volje skupštinske većine moraju poštovati zakoni.

Osim ovih tačaka, danas je usvojen Program rada Skupštine za ovu godinu, dopunjen Poslovnik Skupštine grada Prijedora i usvojen prijedlog asfaltiranja 17 putnih pravaca u dužini od 50,5 metara do 773 metra vrijednosti 392.000 KM.

SRNA