“Bosnamontaža” a.d. Prijedor raspisuje

Konkurs za prijem radnika
1. Zavarivači
2. Bravari
3. NK radnici,
i svi drugi kandidati, bez obzira na školsku spremu, koji imaju želju da se prekvalifikuju za zavarivače i bravare.

Uslovi:
– da imaju opštu i zdravstvenu sposobnost, spremnost za rad na terenu, poželjno da imaju vozačku dozvolu B kategorije – ali nije uslov.

Prijave se mogu dostaviti na mail: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com, putem pošte ili ostaviti na ulazu u portirnici “Bosnamontaže” a.d. Prijedor, Rudnička bb. 79101 Prijedor.

Svi zainteresovani informacije mogu dobiti na tel: 052/232-680 svakim radnim danom od 08 – 15.30 časova

Foto – ilustracija