gradska upravaKancelariju za pružanje pravne pomoći koja djeluje pri Odjeljenju za društvene djelatnosti grada Prijedora tokom protekle godine posjetilo je 2.356 fizičkih lica sa prebivalištem u Prijedoru.

Samostalni stručni saradnik za pružanje pravne pomoći Dragica Plavšić-Stojanović potvrdila je da su, prema strukturi pruženih usluga, pravnu pomoć u usmenom obliku kroz pravne savjete iz svih oblasti dobila 1.723 lica, a pravna pomoć u pisanom obliku pružena je za 633 korisnika.

“Građani su se za pravnu pomoć najčešće obraćali zbog ostvarivanja i zaštite prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvene zaštite, radnih odnosa i boračko-invalidske zaštite”, istakla je Stojanovićeva.

Ona je dodala da su se u sudskim postupcima građani obraćali najčešće za sastavljanje pravnih lijekova u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku.

“U skladu sa odlukom o visini i načinu plaćanja naknade za pružanje pravne pomoći 1.723 pravna savjeta pružena su besplatno, 481 korisnik pravne pomoći u pisanom obliku je oslobođen takse, a od 152 korisnika usluga naplaćena je taksa u ukupnom iznosu od 2.607 KM”, navela je Stojanovićeva.

Ona je dodala da su takse bila oslobođena lica u stanju socijalne potrebe, osobe pod starateljstvom, penzioneri sa najnižom penzijom, lica sa invaliditetom, a u određenim oblastima i porodice poginulih, ratnih vojnih invalida, civilne žrtve rata, izbjeglo i raseljeno stanovništvo i nezaposleni.

Tekst – SRNA
Foto – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com