Nakon godinu dana od propale berzanske prodaje državnih akcija u Rudniku željezne rude „Ljubija“ iz Prijedora nema nikavih naznaka da bi rudnik uskoro mogao dobiti novog vlasnika te pokrenuti proizvodnju o kojoj se godinama mašta.

Iz Investiciono-razvojne banke RS, koja je ovlaštena da organizuje prodaju državnih akcija prijedorskog rudnika na berzi, za Srpskainfo su saopštili da nema nikavih promjena u slučaju „Ljubija“, te da će medije obavijestiti kada ih bude.

Pokretanje proizvodnje na „Centralnim rudištima“ jedan je od glavnih ciljeva i razvojnih projekata koji je uprava RŽR „Ljubija“ postavila u novom programu rada.

Od izvora iz uprave “Ljubije“ saznajemo da je njihov stav da bi prije prodaje trebalo procijeniti tržišnu vrijednost imovine i kapitala kako bi se ona i zahtijevala tokom prodaje državnog kapitala.

– Na osnovu preporuke eksternog revizora i Investiciono-razvojne banke RS ta procjena je urađena. Utvrđeno je da je objektivna vrijednost kapitala preduzeća RŽR „Ljubija“ 82.836.825 KM, što je za 31.229.354 KM više od njegove knjigovodstvene vrijednosti – kažu naši sagovornici.

Navode da uprava na čelu sa direktorom RŽR „Ljubija“ Stankom Vujkovićem iščekuje nove odluke o prodaji državnih akcija, ali istovremeno pokreće nove aktivnosti u ovom preduzeću kako se u njemu ne bi potpuno ugasio rad.

– Pored pokretanja proizvodnje željezne rude na „Centralnim rudištima“, plan je pokretanje proizvodnje ostalih mineralnih sirovina, podizanje zasada brzorastućeg drveća za proizvodnju drvne biomase te pokretanje proizvodnje kaveznog uzgoja ribe u jezerima u Tomašici – poručuju za Srpskainfo u upravi RŽR “Ljubija”.

Vjeruju da će u naredne 4 godine početi da se bave uzgajanjem šarana na jezeru „Blatnjak“ u Tomašici.

– Urađen je elaborat koji je pokazao da postoje svi uslovi za uzgoj šarana u kavezima. Prve godine bi bilo postavljeno 10 kaveza i zaposlena bi bila četiri radnika, dok bi se narednih godina broj kaveza povećao na 46 – ističu u “Ljubiji”.

Dodaju da bi svu ribu prodali na domaćem tržištu, jer je prijedorski ribnjak „Saničani“ prestao s radom.

Uprava „Ljubije“ vjeruje da će u narednom periodu pokrenuti i proizvodnju na kamenolomu „Mamići“ i da je to opravdano zbog izgradnje autoputa Prijedor – Banjaluka.
Budući da se „Ljubija“ trenutno ne bavi proizvodnjom rude, u tunelima rudnika u istoimenom mjestu prije pet godina obnovljena je proizvodnja šampinjona.

– Krenulo se sa proizvodnjom oko 25.000 kilograma godišnje, međutim plan je da to narednih godina bude oko 60.000 kg za domaće tržište. RŽR posjeduje certifikat i licencu za plasman šampinjona, a plan je da se otvori prodavnica za njihovu prodaju – kažu u “Ljubiji”.

Pored toga, RŽR „Ljubija“ drvnu biomasu sa zaraslih bivših kopova isporučuje prijedorskoj „Toplani“ te planira da podiže zasade brzorastućeg drveta i zaposli nove radnike na tim poslovima.

Dodaju da, prema realnim procjenama, na „Centralnim rudištima“ ima oko 30 miliona tona različitih tipova željeznih ruda.

Kažu da je moguće na lokaciji „Adamuša“ pokrenuti proizvodnju u relativno kratkom vremenskom periodu od tri do pet mjeseci organizovane proizvodnje sa kamionskim transportom do pretovarne stanice u Prijedoru.

Međutim, za željeznički transport neophodna je rekonstrukcija pruge od Ljubije do Brezičana. Za tu investiciju od preko 10 miliona KM potrebno je učešće i Željeznica RS.

Prodaja propala dva puta
U RŽR „Ljubija“ ima 70 odsto državnog kapitala. Akcijski fond RS učestvuje sa 65 odsto, a Fond za restituciju RS sa 5 odsto, dok ostali akcionari učestvuju sa 30 odsto kapitala. Vlada RS je 2017. odlučila da proda državni kapital preduzeću “Izrael investment grup“ za 92 KM miliona KM. Prodaja je propala, jer za ovu odluku u NS RS nisu glasali poslanici DNS.

U januaru 2019. na aukcijsku prodaju državnih akcija prijavio se „Arselor Mital“, koji je dvije godine ranije za „Ljubiju“ nudio 63,3 miliona KM. Međutim, i ova prodaja je propala, jer „Mital“ nije unio kupovni nalog za paket akcija RŽR.

EuroBlic-srpskainfo.com