Organizator: Agencija PREDA-PD

Rok za prijavu: 04. Februar 2020.

Broj polaznika: 10 polaznika

Nivo učenja: Početni nivo. Nije ograničena vrstom i nivoom školovanja

Mjesto održavanja: Agencija PREDA-PD, Aleja Kozarskog odreda bb

Trajanje kursa: 20 časova u periodu Februar – Mart 2020

Termini: Utorak: 16-20h, Subota: 10-14h

Opis
Cilj kursa jeste upoznavanje učenika sa osnovnim tehnikama izrade 3D modela, kroz teorijski i praktični rad.

Kurs podrazumeva praćenje i posmatranje kompletnog procesa izrade modela kroz SolidWorks, od unošenja modela u digitalnoj formi, do konačne štampane forme korištenjem štampača

Opremljeni smo sa Ultimaker 3 – profesionalni 3D štampač.

Predznanje i nastava
Obuka nije ograničen vrstom i nivoom školovanja, namjenjena je svima koji žele da naprave prve korake ka osnovnim tehnikama izrade 3D modela. Nastava je zasnovana na praktičnim zadacima i primjerima uz upotrebu najnovijih softverskih alata, potrebnih za realizaciju postavljenih zadataka.

Svaki polaznik nakon odslušanog kursa polaže završni ispit, nakon čega stiče sertifikat o odslušanoj nastavi i uspješno položenom završnom ispitu, čime se potvrđuju usvojena znanja

Ciljana grupa
-Mladi nezaposleni sa područja grada Prijedora
-Svi potencijalni polaznici koji žele pokrenuti samostalni biznis ili pronaći zaposlenje u sektoru
-Radnici iz firmi registrovanih na području grada Prijedora, koje žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati
-Svim ostalim mladim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz ove oblasti, koja je inače visokorastuća na domaćem i inostranom tržištu rada.

PRIJAVNI OBRAZAC

Obuka se sprovodi u okviru realizacije gradskih mjera podrške zapošljavanju. 70 % polaznika obuka moraju da budu iz redova nezaposlenih lica.

Želite li napredovati?
Zakoračite prema Vašoj karijeri i novim izazovima uz Prijedor HUB!
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD

PREDA-PD