Svečani događaj – Božićni koncert pod nazivom “Prvi put u Prijedoru”, u subotu, 21. decembra sa početkom od 18:00 časova zajednički organizuju Bosanski kulturni centar Prijedor i Rimokatolički župni ured Sv. Josipa iz Prijedora.

Organizaciju koncerta je nesebičnim zalaganjem podržao monsinjor dr.Franjo Komarica, biskup banjolučki.

U programu božićnog koncerta nastupaju Vokalni ansambl “Domenike” iz Zagreba, mješoviti hor “Harmonija” i dječji hor “Melody” iz Sanskog Mosta, kao i hor KUD “Osman Džafić” iz Prijedora.

Organizovanje božićnog koncerta po prvi put u Prijedoru predstavlja iznimno važan istorijski iskorak oživljavanja i ovoga vida vjerske kulture Hrvata katolika u župama Prijedor, Ljubija, Šurkovac, Ravska, Stara Rijeka, Sanski Most, Sasina, Bosanski Novi i Bosanska Dubica.

Ovaj dogadaj je jednako važan i za razvoj međureligijske i međukulturalne saradnje i dijaloga svih građana ove regije, imajući u vidu ratna stradanja, povratak stanovništva i ponovnu integraciju u društvene strukture i život dostojan civiliziranom čovjeku.

Generalni pokrovitelj božićnog koncerta je Doraja Eberle (LR a.D.), predsjednica austrijske humanitarne organizacije “Seljaci pomažu seljake” (Bauern helfen Bauern) iz Salzburga.

Božićni koncert se održava u Pozorištu Prijedor, a ulaz je slobodan.