Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, organizuje sastanak sa načelnicima opština i predstavnicima javnih preduzeća i javnih ustanova koji djeluju i rade na teritoriji prijedorske regije, a koji će biti posvećen izvršenju alternativne mjere rada u javnom interesu.

Sastanak će biti održan dana, 18.12.2019. godine, u prostorijama Gradske uprave u Prijedoru, sa početkom u 10:00 časova.

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske, provodi aktivnosti na stvaranju uslova potrebnih za izvršenje alternativne mjere rada u javnom interesu.

Rad u javnom interesu može se obavljati u javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima koja obavljaju djelatnost u okviru koje se može ostvariti opšta svrha izvršenja krivičnih sankcija te posebna svrha izvršenja mjere rada u javnom interesu.

Vlada RS