Premijer Radovan Višković rekao je da je Vlada Srpske izmijenila kriterijume za plasman kredita Investiciono-razvojne banke Srpske, čime je, u okviru pronatalitetnih mjera za mlade bračne parove do 30 godina starosti, uvedena nova kreditna linija.

Predviđeno je da kamatna stopa za kredite za kupovinu stanova bude ispod tri odsto, što su pozdravili mladi bračni parovi. Povoljnija kreditna linija uvedena je i za roditelje ili staratelje, koji brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju u cilju rješavanje stambenih pitanja.

Po osnovu novih kriterijuma za plasman kredita Investiciono-razvojne banke Srpske, uvedene su pronatalitetne mjere, koje imaju za cilj zadržavanje mladih ljudi na ovim prostorima. Povoljne kamatne stope namijenjene su stambenom rješavanju mladih bračnih parova do 30 godina starosti.

– Za mlade bračne parove mlađe od 30 godina, uveli smo novu kreditnu liniju u IRB-u gdje će kamatna stopa za kupovinu stana biti ispod tri procenta – rekao je Višković.

Mladi bračni par iz Bijeljine, Miroslava i Miloš Јović, pozdravljaju ove olakšice. Oni su nedavno podigli komercijalni stambeni kredit po nepovoljnijim uslovima. Miroslava ističe da su olakšice značajne mladim ljudima koji tek počinju zajednički život.

Miloš navodi da su se u trenutku kupovine stana odlučili za komercijalni kredit jer nisu mogli duže čekati na rješenje stambenog pitanja, ali da bi se sada odlučila za IRB-ov kredit.

Marija i Nenad Dobrijević iz Prijedora, roditelji su troje djece. Oboje su visoko obrazovani. Nenad je slabovido lice i smatra da bi starosna granica za podizanje ovih kredita trebalo da bude viša, a uslovi podizanja kredita prilagođeni posebnim kategorijama.

– Dok ispunite sve obaveze prije rješavanja stambenog pitanja, otprilike pređete tu novu propisanu granicu od 30 godina, tako da bi se to ipak trebalo malo fleksibilinije posmatrati. Јa sam otac troje djece, pored toga sam iz populacije s tjelesnim oštećenjem, tako da i to na neki način otežava sve ovo – kaže Nenad.

Premijer Srpske ističe da je uvedena i jedna posebna kreditna linija – za roditelje ili staratelje koji brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju za rješavanje stambenih pitanja, a kamatna stopa biće od tri do tri i po odsto.

U oblasti privrede umanjene su kamatne stope za kredite namijenjene uvođenju novih tehnologija, u cilju obimnijeg izvoza i bolje konkuretnosti na tržištu.

RTRS