Grad Prijedor odabrao je Јavnu naučnoistraživačku ustanovu Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske za izradu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Izmjene dijela Regulacionog plana Rudnika željezne rude “Omarska”.

Izrada procjene koju će raditi ovaj institut koštaće 4.446 KM sa uračunatim PDV-om.

Na postupak javnih nabavki, osim ovog instituta, konkurentske zahtjeve dostavila su još dva ponuđača, ali je Institut za građevinarstvo Banjaluka ponudio višu cijenu /6.786 KM sa PDV-om/, dok je ponuda banjalučke firme “V&Z Zaštita” odbačena kao neprihvatljiva, budući da nije ispunjavala uslove tendera.

Skupština grada Prijedora donijela je u junu odluku o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Izmjene dijela Regulacionog plana Rudnika željezne rude “Omarska” i preostalog dijela područja obuhvata tog plana.

Izmjena plana uslov je za nastavak aktivnosti na području Rudnika “Omarska” i odvijanje drugih pratećih aktivnosti kao što su izgradnja prečistača otpadnih voda, regulacija vodotoka rijeke Gomjenice, uređenje saobraćajnih površina i izgradnja novog odlagališta otkrivke.

Od ranije je predviđena i mogućnost tehničke i biološke rekultivacije kopova i okolnog područja u smislu ublažavanja posljedica degradacije terena pri eksploataciji rude.

SRNA