Grad Prijedor raspisao je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća, za šta je u budžetu grada za ovu godinu namijenjeno 24.450 KM.

Cilj je da se poslovnim subjektima olakšaju nastupi na međunarodnim događajima i da se dovođenjem inostranih partnera povećaju mogućnosti predstavljanja proizvoda i usluga inostranoj poslovnoj zajednici i uspostavljanja poslovne saradnje sa inostranim partnerima.

Za individualne poslovne subjekte iznos granta ne može biti veći od 3.000 KM po projektu, za konzorcijume iznos granta ne može biti veći od 15.000 KM, a minimalno učešće aplikanta je pet odsto.

Prijave će vrednovati Komisija za provjeru i ocjenu pristiglih prijava za dodjelu finansijskih sredstava za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća koju imenuje gradonačelnik, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu dodjele finansijskih sredstava za podršku internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća.

Rok za podnošenje prijava je 6. decembar 2019. godine, a svi prijavni obrasci i Pravilnik dostupni su na info-pultu Gradske uprave i na veb-stranici grada Prijedora.

SRNA

Javni poziv – Podrska internacionalnom povezivanju i umrezavanju pr…

Pravilnik – Podrska internacionalnom povezivanju i umrezavanju pred…