Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković najavio je danas da će se naredne sedmice razgovarati sa predstavnicima preduzeća “Vode Srpske” o zaštiti od poplava, a prvenstveno o čišćenju korita rijeke Sane i o kanalima koji su, zbog dugog neodržavanja, postali uska grla.

“Mi ćemo sve naše prijedloge iznijeti i zatražiti hitne mjere”, rekao je Đaković na konferenciji za novinare u Prijedoru.

On je naveo da odbrana od poplava predstavlja sistem mjera većinski u nadležnosti republičkog nivoa, te da je Prijedor, za razliku od nekih drugih lokalnih zajednica nakon poplava 2014. godine ostao nedovoljno sistemski zaštićen odbrambenim nasipima i produbljivanjem korita i da u svom kapacitetu nema mogućnost da u većoj mjeri sam vrši zaštite od poplava.

“Znatan dio projekata na ovom vodozaštitnom prostoru urađen je i definisan, ali nisu obezbijeđena sredstva i mi ovim putem želimo skrenuti i pažnju javnosti da očekujemo i od `Voda Srpske`, a i od Vlade Srpske obezbjeđivanje znatnih sredstava za rješavanje pitanja odbrane od poplava grada Prijedora”, naglasio je Đaković.

Šef Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora Dušan Vranješ naveo je da je uloga lokalne vlasti da stvori normativne i programske pretpostavke za sistem zaštite i spasavanja.

“Republička inspekcija za zaštitu i spasavanje ovih dana konstatovala je da se u Prijedoru sistemski, koordinisano i organizovano pristupa sprovođenju mjera zaštite i spasavanja”, naveo je Vranješ.

On je podsjetio da je Skupština grada Prijedora donijela dugoročni program razvoja sistema zaštite i spasavanja.

“Inspekcija je konstatovala da su doneseni svi neophodni planovi koji se odnose na ključne profile opasnosti, a to su poplave, a zatim požari, snijeg i snježni nanosi i potencijalna pojava zemljotresa”, naveo je Vranješ.

Predstavnik ovog odsjeka Draško Đenadija rekao je da je novina u gradu uspostavljanje novog operativno-komunikacionog centra u posebno opremljenom prostoru u zgradi Teritorijalne vatrogasne jedinice i da je uvedeno 24-časovno radno vrijeme ovog centra.

“U centru je uveden kratki besplatni broj 121 koji će služiti do uvođenja jedinstvenog evropskog broja 112. Nabavljen je dio informatičke i radio komunikacione opreme i izvršeno je uvezivanje u radio mrežu najvećeg dijela subjekata zaštite i spasavanja, a slijedi uvezivanje i ostalih subjekata od značaja za civilnu zaštitu”, naveo je Đenadija.

Prema njegovim riječima, ovaj centar osposobljen je da u svim uslovima primi veliki broj informacija, obradi ih i u najkraćem vremenu proslijedi subjektima zaštite i spasavanja.

On kaže da je u toku dodatno opremanje ovog centra, na čemu radi Forum za bezbjednost u zajednici grada Prijedora u saradnji sa misijama OEBS-a i IOM-a.

“Slijedi revitalizacija daljinskog upravljanja sistemom za javno uzbunjivanje, a pripremaju se odluke koje će obezbijediti veći obuhvat stanovništva raspoređenog u povjerenike civilne zaštite ili jedinice opšte namjene koji će omogućiti efikasniji rad”, kaže on.

SRNA