„Vodovod“ a.d. Prijedor proteklih tri mjeseca izvodi radove na redovnoj zamjeni vodomjera u Aerodromskom naselju. U okviru ovih aktivnosti vrši se i kontrola priključaka vezano za nelegalnu potrošnju vode, kao i evidentiranje potrošača koji nemaju izgrađen vodomjerni šaht i vodomjer.

Kako bi se stanje na terenu uredilo na najbolji način, „Vodovod“ je potrošačima u više navrata upućivao upozorenja vezana za obavezu potrošača da izgrade vodomjerni šaht i ugrade vodomjer.

U okviru navedenih aktivnosti u naselju je do sada na ukupno 892 mjernih mjesta ugrađeno ili zamijenjeno 625 vodomjera. U isto vrijeme identifikovani su i neki potrošači koji još uvijek nisu ispunili svoje obaveze prema „Vodovodu“. Potrošačima je uručeno 267 obavještenja o obavezi ugradnje vodomjera i vodomjernog šahta. Ukoliko svoje obaveze ne ispoštuju u zadanom roku, protiv njih će biti podneseni prekršajni nalozi i biće isključeni sa vodovodne mreže. Identifikovano je 26 šahtova koje je potrebno izmjestiti ili izgraditi nove.

Vodovod je završio planirane aktivnosti na zamjeni vodomjera u Aerodromskom naselju. U narednom periodu nastavljaju se aktivnosti na kontroli dugovanja koja potrošači imaju prema „Vodovodu“ a.d. Prijedor, na isključenjima i kontroli ugradnje vodomjera i izgradnje vodomjernih šahtova.

I ovom prilikom apelujemo na naše potrošače da u najkraćem roku ispune sve svoje zakonske obaveze prema „Vodovodu“, kako bi se izbjegle neželjene posljedice i kako bi se stanje vodosnabdijevanja u Aerodromskon naselju uredilo na najbolji način.

Vodovod Prijedor