Policijska uprava Prijedor u vremenskom periodu od 07.do 10. novembra 2019. godine, realizovala je republičku akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu brzine kretanja motornih vozila i kontrolu vozača pod dejstvom alkohola, opojnih droga i lijekova.

Tokom akcije evidentirana su 442 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola sankcionisano je 75 vozača kao i 161 vozač zbog počinjenih prekršaja po drugim osnovama.

Zbog prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozačima je izrečena 81 zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 95 mjeseci.

Pored novčane kazne i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, vozačima su izrečena 162 kaznena boda.

Prilikom kontrole psihofizičkog stanja vozača, 75 vozača isključeno je iz saobraćaja dok je prema 12 učesnika u saobraćaju primjenjena mjera zadržavanja u policijskim stanicama u trajanju do 12 časova.

Izrečeno je 37 zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 48 mjeseci i 107 kaznenih bodova.

Policijska uprava Prijedor još jednom apeluje na vozače motornih vozila da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju saobraćajna pravila i propise, prilagode brzinu trenutnim uslovima na putu, ne započinju vožnju i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.

PU Prijedor