Republika Srpska jedina je u Bosni i Hercegivini donijela Plan upravljanja kriznom situacijom, kada je riječ o afričkoj kugi svinja, iako istu obavezu imaju i Federacija BiH i distrikt Brčko. Mada u našoj zemlji nema registrovanih slučajeva ove bolesti, resorno ministarstvo i Vlada, u ovoj godini, izdali su niz mjera i programa za sprečavanje pojave virusa, afričke kuge svinja.

Pojava virusa afričke kuge svinja na našim područjima, bila bi pogubna za farmere.

– To je nešto najgore što bi se moglo desiti pošto sama eutanazija, kako na imanju tako i šire, pogodila bi veoma puno i tako osiromašeno selo – smatra Darko Matijaš stočar.

Osnovni simptomi ove bolesti kod svinja su gubitak apetita, visoka temperatura i promjene na koži u vidu krvarenja. Ne postoji lijek, niti vakcina protiv ove bolesti, od koje obolijevaju svinje svih kategorija. U slučaju bolesti, radi se eutanazija. Glavni izvor zaraze su divlje svinje a prenosioci bolesti su i ptice insekti i krpelji.

– Mogu ih prenijeti ljudi, preko odjeće, preko predmeta koje su koristili na farmama i u svinjcima. Takođe može se prenijeti preko transportnih sredstava. Ono što treba znati da se bolest ne prenosi na ljude niti je opasna za druge životinje. Isključivo obolijevaju divlje i domaće svinje – rekao je Aleksandar Medić doktor veterinarske medicine.

Resorno ministarstvo izdalo je ove godine niz mjera i programa za sprečavanje pojave virusa, afričke kuge svinja koje obuhvataju, rano otkrivanje, dijagnostiku i iskorjenjivanje te zarazne bolesti. Ove mjere sprovode se širom Srpske. Lokalni krizni centar formiran je i u Prijedoru.

– Slobodno mogu da kažem da smo obišli sve farme svinja. Pratimo sprovođenje obaveznih veterinarskih mjera na farmama, a to podrazumjeva da li su svinje identifikovane i vakcinisane protiv klasične kuge svinja – istakao je Dragan Vukojević gradski veterinarski inspektor Odsjeka za inspekcijeske poslove grada Prijedora.

Medić je naveo da postoje materijali u vidu flajera koji se dijele i na terenu, a mogu se preuzeti i u nadležnim veterionarskim stanicama ili bilo kojoj veterinarskoj stanici koja im je najbliža.)

Nakon što se afrička kuga svinja pojavila u Srbiji, Vlada Srpske formirala je Republički krizni centar za borbu protiv ove bolesti, a protekle sedmice donijela je i plan upravljanja kriznom situacijom, u vezi s ovom bolesti.

– Plan upravljanja kriznom situacijom predstavlja detaljno razrađen plan u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom u Republici Srpskoj, a koja je usklađena sa evropskom registrativom, detaljan plan borbe u slučaju da se bolest pojavi da imamo brzu i efikasnu reakciju u cilju sprečavanja, širenja ove bolesti dalje – naveo je Dragan Knežević pomoćnik ministra za veterinarstvo.

Na području Republike Srpske registrovano je više od 12 hiljada aktivnih gazdinstava, dok je broj onih koji se bave uzgojem svinja veći od 30 hiljada.

RTRS