U područnoj školi u Donjim Garevcima kod Prijedora već duže vremena voda nije za piće.

“Nije dovoljno staviti papire na vrata `Voda nije za piće` i od djece tražiti da nose vodu u flašicama”, rekla je odbornik u Skupštini grada Prijedora Drenka Bašić, navodeći da je taj problem dugotrajan i da je takva situcija na terenu prisutna više od dvije godine.

Ona je rekla novinarima u Prijedoru da se obraćala i direktoru Osnovne škole “Desanka Maksimović” Prijedor, u čijem sastavu je područna škola u Donjim Garevcima.

“Taj problem se mora riješiti. Škola broji više od 70 đaka od predškolskog uzrasta do petog razreda. Djeca nose vodu u flašicama, što je za ovo vrijeme stvarno nepojmljivo”, smatra Bašićeva.

Ona je dodala da taj dio Prijedora nema vodovodnu mrežu i da domaćinstva imaju svoje bunare, kao što ga ima i škola, da je tamo i njena kuća i da su domaćinstva dodatnim radovima na bunarima, a koja ne iziskuju velika ulaganja, riješila problem i oborinskih i podzemnih voda i da imaju vodu za piće.

Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora Monja Kasalović rekla je novinarima da podzemne i fekalne vode ugrožavaju postojeći bunar i da nije moguće ponovno vodosnabdijevanje uz pomoć bunara, već je potrebno školu priključiti na gradsku vodovodnu mrežu.

“Mi smo upoznati i o navodima direktora škole da je on o tome obavijestio i nadležno ministarstvo. Ja ne mogu reći ko je zakazao. To je dugogodišnji problem. Direktor je upoznat, inspekcija je odradila svoje, upoznata je i Gradska uprava, znači treba potražiti odgovor u nadležnom odjeljenju i kod Ministarstva /prosvjete i kulture Republike Srpske/”, izjavila je Kasalovićeva.

Savjetnik gradonačelnika Prijedora za infrastrukturu Zlatko Ritan rekao je da je za proširenje mreže gradskog vodovoda u više naselja u okolini ove škole potrebno gotovo milion i po maraka i da nije izvjesno kada će ova kapitalna investicija biti realizovana, te da stoga nije uputno čekati gradsku mrežu nego je potrebno novi bunar dovesti u funkciju u punoj mjeri.

“Kvalitet vode može se popraviti postavljanjem drenaže za oborinske vode i preusmjeravanjem oluka na drugu stranu. Potrebno je redovno raditi hemijsku i biološku analizu i vršiti hlorizaciju”, rekao je Ritan danas Srni.

On je naveo da su osnovne škole u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i da sve inicijative moraju polaziti od direktora škola ka Ministarstvu.

“Ukoliko se Ministarstvo ne uključi u rješavanje ovog problema, grad će planirati i realizovati taj posao, iako nije u našoj nadležnosti”, dodao je Ritan.

Direktor OŠ “Desanka Maksimović” Zdravko Budimir rekao je danas Srni da je inspekcijskom kontrolom utvrđeno da voda u područnoj školi u Donjim Garevcima nije za piće i da je o tome obavijestio nadležno odjeljenje Gradske uprave i resorno ministarstvo.

Direktor “Vodovoda” Prijedor Vlado Reljić rekao je danas Srni da je ovo preduzeće ranije uradilo projekat rekonstrukcije postojeće mreže koja je stara i dotrajala i proširenja te mreže do potrošača koji nisu u sistemu u naseljima Orlovača, Donji Orlovci i Donji Garevci, čime bi bila obuhvaćeno oko 900 domaćinstava, odnosno objekata, uključujući i školu.

“Taj projekat dio je velikog programa `Vodovod i kanalizacija Republike Srpske` koji se sa 50 odsto realizuje kreditom Evropske investicione banke, 35 odsto donatorskim sredstvima i 15 odsto vlastitim učešćem. Ovdje nam nedostaje taj donatorski dio koji se najvećim dijelom obezbjeđuje iz pretpristupnih fondova EU i zbog čega nam nefunkcionisanje organa na nivou BiH nikako ne ide na ruku”, dodao je Reljić.

SRNA
Foto – ilustracija