Privredna konferencija “Prijedor Invest 2019: Transformacija” biće održana 28. i 29. novembra u našem gradu.

Koncept Konferencije podrazumjeva tri paralelna segmenta, i to:
-konferencijskog dijela;
-izložbenog dijela;
-B2B susreta.

Primarni cilj Konferencije je promocija grada Prijedora i drugih lokalnih zajednica, kao sredina koje su započele sa procesima transformacije:
-privrede od nekadašnjih velikih sistema, ka konceptu MSP;
-od tradicionalne, ka privredi modernih tehnologija;
-od tradicionalnih školskih programa, ka onima sa naglaskom prema konkretnim praktičnim zanjima i vještinama;
-od tradicionalnih, ka inovativnim servisima za potrebe privrede.

Namjera je da se učesnicima Konferencije prikaže i predstavi što više lokalnih uspješnih i afirmativnih priča, organizacija, firmi, individualaca, te direktno i neposredno obezbijedi komunikacija sa njima.

Izložbeni dio Konferencije omogućiće lokalnim privrednicima iz raznih djelatnosti da se predstave učesnicima Konferencije na zajedničkim štandovima u jednoj modernoj, nekomercijalnoj postavci, uz mogućnost da gostujuće firme učestvuju i u izložbenom dijelu.

Pored toga, dvodnevni sastanci „business-to-business“ (B2B) koji se planiraju u skladu sa ciljevima i interesima učesnika, pružiće mogućnost pregovora i umrežavanja za mnoge privredne subjekte iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.

Zainteresovani treba da se prijave putem veb platforme koja omogućava onlajn registraciju uz jednostavno unošenje podataka o poslovnom subjektu, te, nakon registracije, praćenje promjena i zakazivanje sastanaka u skladu sa interesima učesnika.

Prijava i učešće su besplatni, a link za registraciju je OVDJE

Konferenciju organizuju grad Prijedor, Područna privredna komora Banjaluka-kancelarija Prijedor i Agencije “Preda-PD” uz podršku UNDP-a i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Prijedor Invest Transformacija-Dnevni red