Predsjednik Skupštine grada Prijedora Ajdin Mešić zakazao je novo zasjedanje lokalnog parlamenta za 7. novembar, a više od trećine predloženog dnevnog reda odnosi se na preispitivanje vlastitih odluka ovog tijela donesenih nakon što je početkom godine promijenjena skupštinska većina.

O mišljenju Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske od 18. oktobra, kojim se poziva Skupština grada Prijedora da preispita svoje dosadašnje postupke u vezi sa Komisijom za izbor i imenovanje i upravnim sporovima koje je protiv Skupštine grada pokrenulo Pravobranilaštvo Srpske, kao i o presudi Okružnog suda u Prijedoru po tužbi jednog člana Odbora za žalbe protiv Skupštine grada, odbornike će izvijestiti Mešić.

U naredne četiri tačke kojima je predmet nezakonito imenovanje direktora Centra za socijalni rad Prijedor po presudi Okružnog suda u Prijedoru, izvjestilac je predsjednik Komisije za izbor i imenovanja i član Komisije za propise Dalibor Grabež.

Pred odbornicima bi trebalo da se nađe izvještaj o radu Dječijeg vrtića “Radost” Prijedor za školsku 2018/2019. godinu koji je povučen sa dnevnog reda prethodne sjednice. Navodi se da je izvjestilac o ovoj tački direktor ustanove, a primopredaja nakon smjene dosadašnje direktorice Gordane Jekić i imenovanja nove Bojane Kos još nije obavljena, iako je Skupština obje odluke donijela 3. oktobra, a na snagu su stupile 14. oktobra.

Na dnevnom redu su imenovanja savjeta za izradu prostornog plana grada Prijedora 2020-2040. godina i za izradu regulacionog plana sportskog aerodroma “Urije”, te razrješenje i imenovanje vršilaca dužnosti i odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, kao i informacija o radu Privrednog savjeta grada Prijedora u 2018. godini i izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period evaluacije 2014-2018. godina.

SRNA