Deminerske ektivnosti Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS) imale se rezultat u nekoliko lokalnih zajednica Republike Srpske.

Na teritoriji Broda, na zadatku deminiranja Zborište – Kruščik uništeno je 5 protivpješadijskih mina PMA 3.

U mjestima Unka i Zborište, na neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), pregledano je 800 metara kvadratnih zemljišta. Sa lokaliteta Makljenovac (Doboj) uklonjena je jedna mina PMA 1.

Naše kolege demineri rade na zadatku humanitarnog deminiranja u opštini Oštra Luka gdje su na zadatku Ćulumak otkrili veoma opasnu protivpješadijsku minu MRUD.

Sa tri lokacije u Romanovcima (Gradiška) uklonjeno je više minsko – eksplozivnih sredstava (MES).

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske