Javna ustanova “Vode Srpske” Bijeljina kao investitor, u koordinaciji sa ostalim nadležnim institucijama – Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Fondom solidarnosti RS i Gradom Prijedor, po hitnom postupku je pokrenula aktivnosti oko nastavka radova na izgradnji nasipa na rijeci Sani u Prijedoru, uzvodno od ušća rijeke Gomjenice.

Nakon poplava 2014. godine, po nalogu Fonda solidarnosti RS, radovi na izgradnji nasipa na rijeci Sani izvođeni su u periodu od 15.12.2014. do 11.5.2015. godine. Tada je završeno oko 220 metara nasipa, od predviđenih 430 metara, kada su radovi obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima parcela na predviđenoj dionici nasipa.

Nakon poplava iz maja 2019. godine, kada je utvrđeno da se rijeka Sana izlila na dijelu na kojem nije završen nasip, pokrenute su aktivnosti za završetak radova na predviđenoj dionici nasipa pored rijeke Sane.

Grad Prijedor je 16.9.2019. godine obavijestio JU “Vode Srpske” Bijeljina, Fond solidarnosti RS i resorno ministarstvo u Vladi RS, da su u potpunosti riješeni imovinsko-pravni odnosi u dužini od 150 metara na predviđenoj trasi nasipa, te da je u toku sudski postupak određivanja naknade za eksproprisane nekretnine na preostaloj dužini od 50 metara na završetku dionice nasipa.

Na osnovu toga, JU “Vode Srpske” Bijeljina se 17.9.2019. godine obratila nadležnom ministarstvu za mišljenje i saglasnost za realizaciju predmetnog ugovora i završetak predviđenih poslova. Ministarstvo je dalo pozitivno mišljenje o nastavku radova.

Takođe, 15.10.2019. godine JU “Vode Srpske” Bijeljina zaprimila je dopis Fonda solidarnosti RS u kojem se navodi da su naredbe Fonda iz 2014. godine, o saniranju vodoprivrednih objekata na području Prijedora i dalje na snazi.

Na osnovu prethodne procedure, JU “Vode Srpske” Bijeljina 17.10.2019. godine obavijestila je Grad Prijedor, resorno ministarstvo i izvođača radova, da su se stekli svi uslovi za nastavak izvođenja radova na izgradnji nasipa na rijeci Sani, uzvodno od ušća rijeke Gomjenice.

Izvođač radova uveden je u posao 18.10.2019. godine.

Vode Srpske