Komercijalna banka AD Banja Luka

Oblast: Ekonomija, finansije, Pravo
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 25.10.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Komercijalna banka AD Banja Luka raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos radnika na radno mjesto:

Viši stručni saradnik za plasmane u Filijali Prijedor u Komercijalnoj banci AD Banja Luka……..1 izvršilac,

Osnovne dužnosti:
*vrši obradu i analizu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom od strane komitenta i sačinjavanje prijedloga za kreditni plasman za odobravanje kreditnog plasmana,
*radi na akviziciji novih klijenata, prodaji proizvoda Banke
*izrada odluka, ugovora o kreditu kao i aneksa ugovora;
*praćenje naplate kamate, dospjelih obaveza, kao i provizije po odobrenim kreditima, kao i naplate provizije po izdatim garancijama
*praćenje realizacije ugovora, dospjeća anuiteta, kamata i naplata, kao i aktiviranje instrumenata obezbjeđenja
*prati realizaciju ugovora, vrši kontrolu upotrebe sredstava i urednost otplate kredita u skladu sa ugovorom o kreditu, odlukom o odobravanju kreditnih plasmana i aktima Banke
*vrši izradu izvjeljtaja na osnovu podnetih zahtjeva kao i odobrenih plasmana klijenata;
*izrada analiza, pregleda, izvještaja i informacija o odobrenim kreditima, izdatim garancijama i akreditivima.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi za obavljanje posla:
VŠS/VSS VI/VII stepen, ekonomskog ili pravnog usmjerenja
Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
kratku biografiju i
motivaciono pismo

Konkurs ostaje otvoren do 25.10.2019. godine.
Obavezno navedite poziciju na koju konkurišete.
Prijave dostaviti na na e-mail adresu: posao@kombank-bl.com
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

Povezane vijesti

Konkurs za posao: Dječiji vrtić “RadostR... JU dječiji vrtić „Radost“ - četiri diplomirana vaspitača predškolske djece Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvo...
Konkurs za posao: Poljoprivredno-prehrambena škola... JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 14.11.2019. Broj izvrš...
Konkurs za posao: Banka traži radnika u Filijali P... Blagajnik-Likvidator u Filijala Prijedor Radni odnos: na određeno vrijeme Broj izvršilaca: jedan (1) Mjesto rada: Prijedor Rok za podnešen...
Konkurs za posao: Ministarstvo poljoprivrede, šuma... Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. ...
Konkurs za posao: Dostavljač Dostavljač (m/ž) – 1 izvršilac Mjesto rada: Prijedor Auto Milovanović d.o.o, kao jedan lidera iz oblasti trgovine auto dijelovovima i servisnom op...
Oglas za posao: Prodavač autodijelova (m/ž) Prodavač autodijelova (m/ž) Zbog stalnog širenja obima posla, uspješnog poslovanja i otvaranja novih poslovnica, Motorex ima potrebu za zapošljavanje...
Konkurs za posao: Radnik promotor „Vezuv RS“ d.o.o. Banja Luka Oblast: Ostalo Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 30.11.2019. Broj izvršilaca: 8 OPIS RAD...
Konkurs za posao: OŠ “Josif Pančić” K... JU OŠ „Josif Pančić“ Kozica Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 07.11.2019. Broj izvršilaca: 1 OPIS ...