JU „MAŠINSKA ŠKOLA“ PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 10.10.2019.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
JU „MAŠINSKA ŠKOLA“ PRIJEDOR
Nikole Pašića 4
79101 Prijedor

K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

1. Profesor srpskog jezika…. na 5 časova do 28.6.2020.godine…….. 1 izvršilac sa iskustvom.
2. Koordinator praktične nastave van škole u struci mašinstvo i obrada metala ½ radnog vremena do 30.6.2020.godine, 1 izvršilac sa iskustvom.
3. Pedagog ……… na nedoređeno vrijeme sa ½ radnog vremena sa iskustom i položenim stručnim ispitom…….. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju da imaju završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti, te Pravilnikom o vrati stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i sredim stručnim školama .
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .
Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni priložiti orginalne ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedeća dokumenta :
1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
3. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat), a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetom ili maloljetnim licem; Uvjerenje dostavlja kandidat.
7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.
8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju za radno mjesto pod brojem 3.
10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
12. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
13. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
14. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima se neće vraćati.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 17.10. 2019. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu škole.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

Konkurs za posao: OŠ “Desanka Maksimović... JU OŠ “Desanka Maksimović“, Oštra Luka Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršilaca...
Konkurs za posao: Kasir/Prodavac (m/ž) G Petrol d.о.о. Sarajevo KASIR/PRODAVAC Uslijed konstantnog razvoja i zahtjeva tržišta stalno smo u potrazi za zaposlenima koji će kroz povećanj...
Konkurs za posao: Okružni sud Prijedor prima dva r... Okružni sud u Prijedoru Oblast: Državna služba i uprava, Pravo Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršila...
Konkurs za posao: Osnovna škola “Desanka Mak... JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršilaca: ...
Konkurs za posao: Točilac goriva (m/ž) G Petrol d.о.о. Sarajevo TOČILAC GORIVA Usljed konstantnog razvoja i zahtjeva tržišta stalno smo u potrazi za zaposlenima koji će kroz povećanje...
Konkurs za posao: Centar „Sunce“ Prijedor prima dv... JU Centar „Sunce“ Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršilaca: 2 OPIS RA...
Konkurs za posao: Srednjoškolski centar Prijedor p... JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 24.10.2019. Broj izvršilaca: 3 ...
Konkurs za posao: Turistička agencija prima radnik... Turistička agencija Vuković KONKURS Za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme: 1. MENADŽER ZA TURIZAM – 1 izvršilac Uslovi za prijavu n...