Obavještava se javnost da je završen javni uvid na Nacrt Plana parcelacije „Pašini konaci“

U skladu sa čl. 48. stav (5.) Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl. glasnik RS“ br. 43/13, 106/15 i 3/16) po razmatranju primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i zauzimanja stavova Nosioca izrade po istim, organizuje se javna rasprava na kojoj mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Javna rasprava će se održati dana 05.09.2019. godine u 12,30 sati u Velikoj sali zgrade Gradske uprave Grada Prijedor.

Na javnu raspravu obavezno se pozivaju predstavnici Nosioca pripreme, Nosilac izrade i ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravnih lica koji gazduju komunalnom i energetskom infrastrukturom ili je u njihovom djelokrugu oblast povezana sa prirodom Plana (prema Odluci br. 06-363-5/16 od 27.08.2018.god.), te članovi Savjeta Plana.

Mole se i sva ostala zainteresovana lica da uzmu učešća u ovoj raspravi i time doprinesu dobijanju što kvalitetnijeg planskog rješenja za predmetno područje.

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE