Svjedok Tužilaštva BiH izjavio je da je za vrijeme akcije u prijedorskom selu Zecovi vidio optužene Željka Grbića i Boška Grujičića kada je ubijena grupa muškaraca.

Zaštićeni svjedok Z-8 kazao je da je srpska vojska došla u Zecove 23. jula 1992. godine u, kako su čuli, pretres radi pronalaska oružja. On je rekao da je sa grupom muškaraca izveden iz svoje kuće i jedan vojnik ih je sproveo do škole.

Tu su ih, kako je rekao, ispitivali, a njega i još jednog čovjeka tukli palicama. Rečeno im je da odatle krenu do Šabanove mesnice udaljene oko tri kilometra. Svjedok je kazao da su zadržali Fikreta Čauševića, koji je kasnije pronađen mrtav.

Z-8 je kazao da ih niko od vojnika nije pratio, ali da ih je grupa vojnika zaustavila kraje jedne kuće. Naveo je da je prepoznao Željka Grbića i njegovog brata Radovana, kao i Boška Grujičića, dok ostale nije poznavao. Ispričao je da su im rekli da se poredaju uz ogradu i pitali ih da li imaju zlata. Kazao je da je jedan od vojnika koji su im stajali iza leđa pitao Idriza Brakića što im je psovao Rasavačku mater, a da je drugi kazao: „Ubij to pseto!“.

Svjedok je rekao da je zatim čuo pucanj i da ga je povukao vojnik i rekao mu da ide prema poljskom putu. Kako je naveo, to je bio Radovan Grbić. Z-8 je kazao da se udaljio desetak metara i da je čuo pucnje i vidio muškarce koji su popadali.

On je dodao da je počeo da trči dok su mu pucali iznad glava. Uz put je, kako je posvjedočio, vidio grupu muškaraca, koji su ležali mrtvi.

Kada je došao kod Šabanove mesnice, kako je rekao, čuo je vrisku ljudi i pucnje. Sakrio se u kukuruze i nakon nekoliko sati krenuo nazad kući, gdje je stigao uveče. Uz put je rekao da je ponovo vidio gomilu mrtvih civila.

Kod kuće je zatekao majku i druge žene i djecu, koji su pitali za muškarce sa kojima je odveden. Rekao je da nije imao snage da im kaže da su pobijeni.

Braniteljicu Slavicu Bajić interesovalo je zbog čega Z-8 u iskazu iz 2010. nije naveo da je vidio Boška Grujičića sa Željkom i Radovanom Grbićem.

„Nisam se u tom momentu htio izjasniti da on tu bio, ali danas želim“, kazao je svjedok.

Optuženi Grujičić je kazao da ga svjedok poznaje više nego bilo koga drugog od optuženih i da mu nije jasno zašto ga je danas spomenuo.

Odbrana je sugerisala svjedoku da ga je Željko Grbić tada povukao i uputio niz put, s čim se svjedok nije složio.

Z-8 je ispričao kako su dan nakon akcije ponovo došli vojnici i odnijeli motor njegovog oca i nešto od stoke. Prema njegovim riječima, došli su da pljačkaju po selu. Svjedok je rekao da nije izlazio iz kuće, ali mu je majka rekla da su to jutro dolazili Željko i Radovan Grbić, kao i izvjesni Riđo.

Grbićev branilac Mitar Rašević je pitao svjedoka zbog čega 2010. nije spomenuo da je tada bio Željko Grbić. Svjedok je rekao da mu je majka nakon izjave pojasnila ko je dolazio.

Grbić i Grujičić su optuženi s Dušanom Milunićem, Radomirom Stojnićem, Radovanom Četićem, Duškom Zorićem, Željkom Grbićem, Zoranom Stojnićem, Ilijom Zorićem, Zoranom Milunićem, Boškom Grujičićem, Ljubišom Četićem, Radetom i Urošem Grujčićem te Rajkom Gnjatovićem. Na teret su im stavljena ubistva najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti počinjena 23. jula 1992. u Zecovima.

Oni su optuženi kao pripadnici Rasavačke čete Vojske Republike Srpske (VRS) i Rezervne stanice milicije.

Suđenje se nastavlja 13. septembra.

BIRN