Ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske, Petar Đokić, uputio je pismo kompaniji Arcelormittal Europa, odnosno njenom izvršnom direktoru.

Pismo vam prenosimo u izvornom obliku, bez bilo kakvih ispravki.

Poštovani gospodine Kočuparampil,
Želim da izrazim svoje zadovoljstvo na mogućnosti da sarađujem sa Vašom cijenjenom kompanijom i Vama lično.

U prethodnom periodu smo nastojali da damo doprinos da se riješavaju otvorena pitanja i da se za poslovanje Vaše kompanije stvore uslovi koji će omogućiti njen normalan i uspiješan rad.

Vlada Republike Srpske je, kroz ovo Ministarstvo, i dalje opredijeljena da zajedno sa Vama pronalazi najbolja riješenja za sve ono što može pomoći i unaprijediti poslovanje Vaše kompanije u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske je veoma zainteresovana da se održi i razvije dodatna proizvodnja željezne rude u Republici Srpskoj, a posebno u Prijedorskom bazenu, u tom smislu izražavamo spremnost da dalje nastavimo aktivan dijapog po svim pitanjima koja su od važnosti za našu uspiješnu saradnju i nove poslovne rezultate. Sa nadom da ćete razumijeti izraženu spremnost Vlade na najbolji način, stojim Vam na raspolaganju za nove sastanke sa Vama i predstavnicima Vaše kompanije.

S poštovanjem

Ministar Petar Đokić