Saopštenje za javnost

U kontekstu raznih informacija koje su se pojavile u zadnje vrijeme, a koje se odnose na proces osnivanja opštine Omarska, ovim putem želimo da upoznamo javnost da Inicijativni odbor za osnivanje opštine Omarska nastavlja aktivnosti prema ranije utvrđenom planu.

U tom smislu obavještavamo Vas da će 24.08.2019.godine, u društvenom domu u Omarskoj, sa početkom u 20 časova, biti održana javna prezentacija Elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja opštine Omarska.

Prezentaciju će raditi predstavnici Instituta za naučno – istraživački rad Nezavisnog univerziteta Banja Luka, koji su ujedno i autori elaborata.

Pozivamo građane sa područja buduće opština Omarska, kao i sve ostale zainteresovane, da prisustvuju prezentaciji i u nesposrednoj komunikaciji sa predstavnicima instituta i inicijativnog odbora, dobiju sve neophodne informacije.

Inicijativni odbor za osnivanje opštine Omarska