gradska uprava prijedorNa osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl.glasnik RS“, broj : 43/07), člana 43. alineja 18. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj : 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13),člana 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora („Sl.glasnik grada Prijedora“ , broj : 2/14) i člana 46. Statuta grada Prijedora – prečišćen tekst, („Sl.glasnik Grada Prijedora“ broj: 2/13 i 6/13), Gradonačelnik Prijedora, donosi:

ZAKLJUČAK

1.Prvi dan praznika Nove godine, 01.01.2015. godine (četvrtak), je neradni dan.

2.Drugi dan praznika Nove godine, 02.01.2015. godine (petak), mogu da rade svi registrovani privredni subjekti u vremenu od 07,00 do 14,00 časova.

3.Na Dan Republike Srpske, u petak 09.01.2015. godine,mogu da rade svi registrovani privredni subjekti u vremenu od 07,00 do 14,00 časova.

4.Subjekti pobrojani u članu 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora („Službeni glasnik gradaPrijedora“, broj: 2/14) i to :
-subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prodajehljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, s tim da je u vremenu od 0,00 do 06,00 časova dozvoljena samo šalterska prodaja,
-apoteke,
-benzinske pumpe,
-trgovačke radnje tipa „dragstor“,
-trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata, kao i prodavnice pogrebnom opremom,
mogu da rade u sve navedene dane praznika(osim 01.01.2015. godine)u vremenu od 00,00 do 24,00 časa.

5.Privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost u navedene dane republičkih praznika (osim 01.01.2015. godine) mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

6.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Marko Pavić