Prijedorski Dom zdravlja jedini u Republici Srpskoj ima pristup elektronskom zdravstvenom kartonu sa medicinskim podacima u vozilu na terenu, rekla je direktorica ove ustanove Slavica Popović.

„Kad medicinski tim u sanitetskom vozilu izađe na teren da priuži medicinsku uslugu, za građanina kojem je ta usluga potrbena on istog trenutka ima pomoću ovog modela uvid u svu zdravstvenu dokumentaciju koja se odnosi na tog pacijenta“, rekla je Popovićeva na konferenciji za novinare u Prijedoru.

Ona je navela da su vlastitim sredstvima nabavljena dva sanitetska vozila i da će još dva biti nabavljena idućeg mjeseca, kao i da su sva vozila potpuno opremljena po svim standardima za pružanje usluge hitne medicinske pomoći.

„Da pružimo što bolju zdravstvenu zaštitu, mi svjesno zapošljavamo veći broj radnika u odnosu na predviđene standarde propisane od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Imamo 27 radnika više u odnosu na standard“, navela je Popovićeva.

Ona je naglasila da je sa Fondom zdravstvenog osiguranja ugovoreno samo osam timova hitne medicinske pomoći, a da ih je u prijedorskom Domu zdravlja trenutno 6 timova, gdje se razlika takođe finansira vlastitim sredstvima.

„Zatekla sam jednog specijalistu urgentne medicine, u toku mandata završene su još dvije ove specijalizacije, jedan je ljekar na specijalizaciji i iduće godine planira se još dva ljekara za tu specijalizaciju“, istakla je Popovićeva.

Govoreći o porodičnoj medicini, navela je da je 29 timova ugovoreno, a da ih radi 37, dok je za stomatološku zaštitu ugovoreno nešto manje od sedam timova, a radi ih 11, ističući da sve to finansira sama ustanova, a ne ni Ministarstvo, ni Fond ni grad.

Popovićeva je sazvala konferenciju za novinare da bi demantovala navode iznesene u nekim medijima na račun ove ustanove. Iz spornih medijskih napisa izdvojila je 17, prema njenim riječima, netačnih i neistinitih navoda i potom za svaki od njih iznijela kontraargumente, a za neke od njih naknadno novinarima dostavila i zvanične akte kojima se potvrđuju njeni navodi, a osporavaju oni izneseni u spornim napisima nekih medija.

SRNA