U Prijedoru se broj korisnika dodatka za pomoć i njegu drugog lica za posljednjih 5 godina udvostručio, dok 40 odsto njih ima preko 65 godina života.

Ovi podaci navedeni su izvještaju o radu prijedorskog Centra za socijalni rad za 2018. godinu. Navedeno je i da je 2014. bilo 715 osoba koje su primale ovaj dodatak, dok ih je 4 godine kasnije bilo 1.476. Ovaj ukupan broj korisnika samo u prošloj godini povećan je za 141 u odnosu na 2017.

– Tokom 2018. primljeno je 475 zahtjeva za priznavanje prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica. Od toga broja 330 zahtjeva je priznato, dok je 21 zahtjev odbijen – navode iz prijedorskog Centra.

Dodaju da najveći broj korisnika ima preko 65 godina starosti, odnosno da ih je prošle godine bilo 599.

– Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica može ostvariti osoba starija od tri godine života, kojoj je zbog tjelesnih, mentalnih, čulnih poremećaja ili izraženih promjena u zdravstvenom stanju neophodna stalna pomoć i njega druge osobe, pod uslovom da ovo pravo ne može ostvariti po drugom osnovu i ne koristi pravo na smještaj u ustanove socijalne zaštite – objašnjavaju iz prijedorskog Centra.

Dodaju da se na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti RS ovo pravo ostvaruje kroz dvije grupe, ovisno od stepena funkcionalnosti korisnika.

– Iznos naknade za prvu grupu je 20 odsto od prosječnog ličnog dohotka u prošloj godini, odnosno 166,20 KM, dok za drugu grupu iznosi 10 odsto, odnosno 83,10 KM – kažu iz ove ustanove za socijalnu zaštitu.
U izvještaju o radu navode i da je prošle godine bilo 360 korisnika novčane pomoći različite životne dobi.

– Pravo na novčanu pomoć može ostvariti pojedinac nesposoban za rad, koji nema vlastitih prihoda ili čiji su ukupni prihodi za izdržavanje ispod nivoa novčane pomoći utvrđene Zakonom o socijalnoj zaštiti RS, zatim koji nema višak stambenog prostora, nema drugu imovinu iz koje se mogu ostvariti sredstva za izdržavanje, koji nema srodnika koji imaju obavezu da ga izdržavaju u skladu sa Porodičnim zakonom ili ako ne mogu da ga izdržavaju – objašnjavaju iz prijedorskog Centra.

Dodaju da je prošle godine na komisiju za utvrđivanje sposobnosti upućeno 27 osoba, od čega je 16 ocijenjeno kao radno nesposobno.

Od ukupno 360 korisnika novčane pomoći njih 174 su stariji od 65 godina, koji su bez porodičnog staranja.

Ko prima novčanu pomoć
Iznos novčane pomoći utvrđuje se prema broju članova domaćinstva. Bilo je 289 pojedinaca koji su dobijali novčanu pomoć u iznosu 124,65 KM. Njih 48 je dobijalo po 166,20 KM za dva člana porodice, a 14 po 199,44 jer imaju tri člana u domaćinstvu.

Novčanu pomoć primala su 4 korisnika u iznosu od 224,37 KM jer imaju po četiri člana porodice, a za pet ili više članova porodice pet korisnika je primalo po 249,30 KM.

EuroBlic-srpskainfo.com