Mirovni karavan koji predstavlja dio aktivnosti STaR (Societal Transformation and Reconciliation, u prevodu Društvena transformacija i pomirenje) projekta koji implementira organizacija Centar za izgradnju mira CIM krenuo je 14. jula iz Sanskog Mosta.

Nakon održanog sedmodnevnog Mirovnog kampa, mladi iz 10 opština/gradova Bosne i Hercegovine (Velika Kladuša, Jajce, Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Sarajevo, Stolac, Sokolac, Mostar i Olovo) krenuli su na petodnevno putovanje kroz gradove Bosne i Hercegovine koje ima za cilj upoznavanje historijskog konteksta grada, problematike s kojima se susreće zajednica, način njihovog rješavanja, te upoznavanje lokalnih aktivista, mirovnjaka i pokretača promjene.

Mirovni karavan u Prijedor je stigao 14. jula i mladi učesnici koji dolaze iz različitih dijelova BiH ovom prilikom posjetili su Kulturno umjetničko društvo „Osman Džafić“ gdje su imali priliku da se upoznaju sa radom i postignućima ove organizacije.

Domaćini Mirovnog karavana u KUD-u „Osman Džafić“ bile su Alma Semanić, sekretar ovog društva i Tijana Grujičić, mlada aktivistkinja iz Prijedora.

Alma Semanić je ovom prilikom istaknula da su mir i pomirenje jedan od najvažnijih segmenata u njihovom djelovanju s obzirom da su multietničko društvo jer bez njega ne bi KUD opstao. Rekla je da zajedno razmjenjuju, tradiciju, običaje, muziku, narodne igre i na taj način se bogate i šire mir.

Tijana Grujičić sa mladima je podijelila svoja iskustva u mirovnom radu i razloge zbog kojih i danas aktivno radi na pomirenju i izgradnji mira.

Učesnici Mirovnog karavana takođe su podijelili svoja iskustva zbog kojih su odlučili priključiti se ovom putovanju.

Davor Cvijanović, jedan od učesnika karavana s grupom je podijelio šta za njega predstavlja srebrenički cvijet, s obzirom da ga je imao zakačenog na majici. Istakao je da je tužno sve to što se dogodila, ali da je on rođen nekoliko godina nakon Srebrenice te da ne želi da se tereti za to što se dogodilo prije njegovog rođenja. Jednostavno ne smije se generalizirati da su svi Srbi jednaki te da su svi krivi za ono što se dogodilo u posljednjem ratu u BiH.

STaR projekat realizira se uz finansijsku podršku USAID-a, a implementira ga „Karuna Center for Peacebuilding“ u saradnji sa organizacijama: „Mali koraci“, „YIHR“ (Youth Initiative for Human Rights), „PRONI“ i „Centar za izgradnju mira CIM“.