Putna osiguranja za vrijeme zimske ili ljetne sezone godišnjih odmora ili bilo koje vrste putovanja, moguća su putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, ali i osiguravajućih društava.

Za nekoga je ovaj vid osiguranja luksuz, a za druge potreba, dok za sagovornika iz priče koja slijedi, predstavlja najbolju životnu odluku.

Skijanje u Italiji, u sekundi, za Željka Batoza, pretvorilo se u borbu za život sa 40 preloma samo na rebrima, povredama glave i svih ostalih dijelova tijela. Osiguranje mu je omogućilo potpuno liječenje.

– Sva sreća pa sam imao osiguranje, i u momentu je došao helikopter kod mene i odveo me na dalje liječenje – priča Batoz.

Troškovi ovog transporta su između 5 i 7 hiljada evra, dok je njegovo kompletno liječenje u Italiji koštalo na desetine hiljada evra. Zahvaljujući adekvatnom osiguranju ove troškove nije snosio.

– Zdravstveno osiguranje je jedna vrsta osiguranja, a osiguranje od nezgode je druga vrsta osiguranja – napominje Batoz.

Osiguranje od nezgode omogućavaju osiguravajuća društva u Republici Srpskoj u okviru paketa putničkog osiguranja.

Cijena i eventualno suma osiguranja obično zavise od zemlje, tačnije geografskog područja na kome se pruža osiguravajuće pokriće, kao i rizika koji su obuhvaćeni osiguranjem.

Građani Srpske, putno osiguranje, koje podrazumijeva hitnu neodložnu medicinsku pomoć, mogu ostvariti u 17 zemalja i putem Fonda zdravstvenog osiguranja. Ovo pravo ostvaruju, dostavljanjem uvjerenja o sposobnosti za putovanje, na osnovu kojeg im Fond izdaje INO obrazac.

– U filijalama u Republici Srpskoj Fonda zdravstvenog osiguranja, INO obrazac se ne naplaćuje. Znači dođe se samo sa zdravstvenom knjižicom, uslov je da bude ovjerena, i izda se INO obrazac – ističe Dalibor Pavlović, rukovodilac Filijale Prijedor, Fonda zdravstvenog osiguranja.

U slučaju nastanka troškova tokom putovanja, prilikom pružanja hitne medicinske pomoći, osiguranik ima pravo refundiranja sredstava, ukoliko posjeduje INO obrazac.

– U slučaju da odete bez INO obrasca, neće se moći refundirati trošak – poručuje Pavlović.

Osiguranje nije obavezno, već je stvar izbora. Za sagovornika sa početka naše priče osiguranje se pokazalo kao odlična odluka.

RTRS