Svjedoci Odbrane Zorana Stojnića izjavili su da je Vlado Radulović u prijedorskom selu Zecovi u julu 1992. godine ubio Ismeta Bačića.

Zoran Zorić je kazao da je, kao pripadnik rezervnog sastava policije u selu Rasavci, upućen u Zecove zbog informacija o naoružanim ljudima. Rekao je da je išao u grupi sa Milanom Stankovićem i Dragoljubom Mirkovićem.

Kada su došli kod škole u Zecovima, kako je naveo, bilo je policije, civila i nepoznate vojske. Vidio je Zorana Stojnića, njegovog oca Radomira i tada njemu nepoznatog civila.

“Zoran nas zove i pita nas jesmo li vidjeli njegovog brata i kuma. (…) On se izdvaja prema nama i javlja se pucnjava. Vlado Radulović puca u tog nepoznatog i on pada. Zoran se okreće s uperenom puškom da vidi šta će biti”, ispričao je Zorić.

On je kazao da je ubrzo nastavio dalje, a kasnije je od drugih čuo da se čovjek u kojeg je pucano zvao Ismet Bačić.

Zoranu i Radomiru Stojniću se sudi s Dušanom Milunićem, Radovanom Četićem, Duškom Zorićem, Željkom Grbićem, Ilijom Zorićem, Zoranom Milunićem, Boškom Grujičićem, Ljubišom Četićem, Radetom i Urošem Grujčićem te Rajkom Gnjatovićem. Na teret su im stavljena ubistva najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti počinjena 23. jula 1992. u Zecovima.

Dušan Milunić optužen je kao komandir Rasavačke čete, Radomir Stojnić u svojstvu komandira Rezervne stanice milicije, Četić u svojstvu predsjednika Kriznog štaba za selo, a ostali optuženi kao pripadnici Rasavačke čete Vojske Republike Srpske (VRS).

Svjedok Milan Stanković takođe je ispričao kako je sa dvojicom kolega došao do škole u Zecovima, gdje je bio “haos”.

“Bilo je civila, vojske, policije. (…) Zoran je stajao s ocem Radomirom i još jednim čovjekom. Zoran pita: ‘Ima li mog brata i kuma?’ S druge strane puta začuo se rafal i pade čovjek. Pucao je Vlado Radulović. (…) Svi smo okrenuli oružje prema Vladi, jer nismo znali šta će dalje biti”, prisjetio se Stanković.

On je dodao da je kasnije saznao da je ubijeni čovjek Ismet Bačić.

Tužilac Izet Odobašić ispitivao je oba svjedoka da se preciznije izjasne gdje je ko stajao i u kom pravcu gledao, da li su vidjeli trenutak pucnjave, te kako je Radulović držao pušku.

Na pitanje Odbrane da li su tog dana vidjeli Zorana Milunića pred školom, svjedok Zorić je rekao da nije, a Stanković da nije, odnosno da ne zna.

Oba svjedoka su kazala da je Radovan Četić jedno vrijeme 1992. godine bio u rezervnoj policiji, ali da im nije izdavao nikakve zadatke. Stanković je rekao da na dan akcije u Zecovima nije vidio Četića, ni pri polasku ni pred školom. Kod Doma u Rasavcima je prije polaska, kako je potvrdio, vidio Vladu Radulovića.

Suđenje se nastavlja 30. avgusta.

BIRN