Ovoga petka, 19. jula 2019. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Poslovnog centra Prijedor, biće priređeno svečano otvaranje Coworking prostora i prezentacija Javnog konkursa za prijem novih korisnika.

Grad Prijedor i Agencija PREDA-PD su pripremili i realizovali set projekata, finansiranih kroz eksterne izvore finasiranja, kojima su u prethodnom investicionom periodu sprovedene aktivnosti i kreirana potrebna infrastruktura ( Inkubator, Coworking, IT edukacija, 3D modeliranje, Audio/Video studio) za razvoj objedinjenih usluga u okviru Prijedor HuB-a Agencije PREDA-PD.

Ako posmatramo usluge u okviru sektora IT i KI rezultati analiza Agencije PREDA-PD pokazuju da većina pružene podrške se po pravilu završila odlivom korisnika u veće regionalne centre u zemlji i inostranstvu. Mladima, kao ciljanoj grupi nije pružena adekvatna šansa za dalji profesionalni razvoj na nivou matične lokalne zajednice. Visokoobrazovne institucije nisu integrisane u lokalne tokove na partnerskim osnovama. Time je pristup ovoj grupi krajnjih korisnika otežan, što trenutni model podrške preduzetnišvu čini manje inkluzivnim i atraktivnim. Na ovaj način, lokalna zajednica je suočena sa pojačanim odlivom najperspektivnije i najproduktivnije socijalne grupe.

Iz ovih razloga metodologija budućeg rada HUB-a će se bazirati na Living lab pristupu kroz koji HUB ima želju da bude inovaciona platforma u kojoj zainteresovane strane iz redova pojedinaca, kompanija, javnih institucija, srednjih i osnovnih škola, univerziteta, korisnika i ostalih učesnika, sarađuju u stvaranju proizvoda/usluga, izradi prototipova, edukaciji, validaciji i testiranju novih start up ideja, tehnologija i sl.

Cilj otvaranja Coworkinga je povezivanje mladih ljudi sličnih interesovanja, razmena iskustva sa članovima zajednice, testiranje poslovnih modela i mogućnost realizacije zajedničkih projekata. Na ovom mestu se trebaju umrežavati i zajedno raditi programeri, dizajneri, marketari, freelancer-i i preduzetnici, svi oni ljudi koji imaju strast prema rešavanju problema, traženju i stvaranju poslova, za sebe i druge.

Coworking je inspirativan prostor za rad, sa opremom, internet pristupom, salom za sastanke i treninge i svom pratećom infrastrukturom. Trenutni kapacitet je 10 radnih jedinica. Korisnicima želimo da pored besplatnog prostora omogućimo uslove za unapređenje profesionalnih veština koje su im neophodne ukoliko žele da budu konkurentni na tržištu, ali i da postanu osnaženi pojedinci spremni da preuzmu aktivnu ulogu u okviru vrlo promenjivih ekonomskim, društvenih i ekoloških okolnosti, ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou.

Agenda:
10:30 – 11:00 Dolazak gostiju
11:00 – 11:15 Izjava za medije
11:15 – 11:30 Pozdravni govori i svečano otvaranje
-Aleksandar Drljača v.d. direktor Agencije PREDA-PD
-Milenko Đaković, Gradonačelnik Prijedora

11:30 – 11:40 Prezentacija projekata i prvog poziva
-Coworking prostor i predstavljanje Javnog konkursa za prijem korisnika, Goran Rodić, Zoran Dimitrijević, Agencija PREDA-PD