Odbornici Skupštine grada Prijedora imenovali su na jučerašnjem zasjedanju diplomiranog ekonomistu Branislava Vujasina za direktora Centra za socijalni rad Prijedor na period od četiri godine.

Novi direktor dobio je podršku 19 odbornika, dva su bila suzdržana, a jedan protiv.

Tačka dnevnog reda prošla je bez diskusije.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Skupštine grada Prijedora Dalibor Pavlović obrazložio je rang listu kandidata za popunu ove upražnjene pozicije i proslijedila je Skupštini na odlučivanje.

Prvorangirani kandidat Branislav Vujasin imao je pet, a drugoplasirana kandidatkinja 4,6 bodova.Vujasin je zaposlen je u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA – PD” Prijedor od 2007. godine.

www.prijedorgrad.org