Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas jednoglasno rebalans budžeta grada za ovu godinu od 46.698.872 KM sa svim amandmanima koje su danas odbornici predložili.

Načelnica Odjeljenja za finansije grada Prijedora Biljana Malbašić izrazila je žaljenje što odbornici amandmane nisu dostavili prije same sjednice da bi ih ovo odjeljenje moglo studioznije razmotriti.

“Kakve će posljedice imati usvajanje rebalansa sa ovakvim amandmanima, tek ćemo vidjeti. Neselektivno i parcijalno umanjivanje određenih stavki nije u najmanju ruku popularno ili nije u redu”, rekla je Malbašićeva novinarima u Prijedoru i najavila da će tek biti razmotreno da li su i koliko ugrožene određene stavke i određene obaveze.

Ona je istakla da nije isto amandmanski djelovati na budžet krajem godine za narednu godinu jer se tada kreće od nule, dok se u rebalansu budžeta u julu tekuće godine zadire u nešto što je svaki budžetski korisnik već isplanirao za tu godinu, a nelogično je rebalansom ići u kapitalne projekte.

“Sve stavke koje premašuju 100.000 KM su velika cifra za rebalans, pogotovo ako se radi o kapitalnim projektima, za koje smo inače planirali jedno kreditno zaduženje za septembar ove godine. Nadam se da ćemo naći načina da izađemo iz eventualnog problema“, dodala je Malbašićeva.

Ona je naglasila da će ostati pri svom zahtjevu da sve amandmane koji su danas prihvaćeni neko radno tijelo, bilo skupštinsko bilo iz službe gradonačelnika, posloži i dostavi ovom odjeljenju koje će potom promjene uvesti u dokument i budžet objaviti.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Dalibor Pavlović rekao je da su sva četiri amandmana ovog kluba u zbiru ukupno 74.000 KM, da to nisu velika sredstva za budžet veći od 40 miliona KM i da to ne može negativno uticati na budžet.

SNSD-ovi amandmani su 8.000 KM za stazu u vrtiću u Omarskoj, dodatnih 26.000 KM za penzionere, dodatnih 10.000 KM za boračke kategorije i 20.000 KM za promociju grada u svrhu privlačenja investitora.

“Novac smo skidali se stavki koje nisu neki projekti nego su nabavka opreme i tome slično, nešto što može čekati i ne mora odmah da se realizuje”, dodao je Pavlović.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora Ajdin Mešić obrazložio je amandmane SDA i DF-a, među kojima su najznačajniji 100.000 KM za vatrogasni dom u Kozarcu i 100.000 KM za sufinansiranje izgradnje i sanacije puteva u saradnji sa federalnim Ministarsvom raseljenih osoba i izbjeglica, ocjenjujući da to nisu megalomanske stavke.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da je bilo mnogo amandmana i da su usvojeni svi, ali da je definisano da dalja problematika funkcionisanja budžeta je u dobrom dijelu u nadležnosti Skupštine jer je struktura budžeta prilično izmijenjena ovim amandmanima.

“Tražićemo zajednička rješenja da što više toga uradimo. Najveći problem je bio taj da je poslovnikom propisano da se tri dana prije sjednice dostave amandmani, jedino izuzetno kad je, mogu se dostaviti na samoj Skupštini. Međutim, to izuzetno se kontinuirano pretvara u standard da na samoj sjednici se dobiju amandmani, a tad je jako teško mijenjati strukturu budžeta”, naveo je Đaković.

On je dodao da je moguće da će biti nezadovoljnih što nešto neće biti izvršeno.

“To je sve zakonitost. Ako hoćete da ne budete u deficitu, morate izvršiti samo ono što neće dovesti u deficit”, istakao je Đaković.

Današnja sjednica počela je minutom ćutnje za sve žrtve iz Prijedora stradale u periodu od 1992. do 1995. godine, a povodom ukopa 86 žrtava najavljenog za subotu, 20. jula, gdje se većinom radi o identifikovanim žrtvama sa Korićanskih stijena.

SRNA