Rukovodstvo Policijske uprave Prijedor, 11.07.2019. godine, održalo je redovnu konferencija za novinare, na kojoj su prezentovani rezultati rada za proteklih šest mjeseci tekuće godine.

U uvodnom izlagalju načelnik PU Prijedor Sretoja Vujanović, naveo je da je na području koje operativno pokriva ova Uprava, održano zadovoljavajuće stanje bezbjednosti i pored događaja koji je bitno uznemirio javnost. Radi se o pogibiji policijskog službenika Tubin Slađenka na kojeg je dana 21.04.2019. godine, prilikom intervencije u mjestu Ljubije, pucano iz vatrenog oružja a koji je usljed težine povreda preminuo. On je istakao da je zbog smrti policijskog službenika, Policijska uprava Prijedor i Ministarstvo unutrašljih poslova Republike Srpske pretrpili veliki i nenadoknadiv gubitak.

Ukupno su evidentirana 503 krivična djela ili 6,6% više u odnosu na uporedni period 2018. godine.

Procenat rasvijetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 65% dok ukupna rasvijetljenost iznosi 84,5%. Takođe je naveo da su u izvještajnom periodu evidentirana dva krivična djela Razbojništvo a koja su rasvijetljena kao i Razbojništvo izvršeno u prethodnom periodu.

Tokom prvih šest mjeseci, aktivnosti na otkrivanju krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta su konstatano u prioritetu, a posebno krivična djela koruptivnog karaktera. Evidentirano je 40 krivičnih djela a materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim djelima, kao i stečena protivpravna imovinska korist iznosi preko 2.000.000,00 KM.

U izvještajnom periodu kontinuitet dobrih rezultata rada u oblasti otkrivanja krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga je nastavljen, te je povećan broj otkrivenih slučajeva zloupotreba opojnih droga. Istakao da je u mjesecu junu prilikom preduzimanja aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, u Prijedoru kod jednog lica pronađeno preko jedan kilogram opojne droge marihuane.

Takođe je istakao da je evidentirano pet slučajeva koji se dovode u vezu sa incidentima motivisanim mržnjom i predrasudama, da su svi rasvijetljeni, odnosno da su izvršioci identifikovani te utvrđeni motivi u vidu predrasuda, ali i duševnih bolesti. Zajedno sa lokalnom zajednicom, a u skladu sa Planom prevencije, poslana je jasna poruka sa ciljem ostvarivanja generalne i specijalne prevencije prema izvršiocima navedenih incidenata.

Tokom šest mjeseci 2019. godine ukupno je evidentiran i kontrolisano 491 migrant, a najveći broj migranata je evidentiran na području opština Kozarska Dubica i grada Prijedora.

Načelnik Vujanović je stanje javnog reda ocijenio kao stabilno. U oblasti bezbjednosti saobraćaja došlo je do povećanja broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima te je evidentirano šest saobraćajnih nezgoda u kojim je smrtno stradalo šest lica, dok su u istom periodu prethodne godine smrtno stadala četiri lica.

S obzirom na sezonu godišnjih odmora ovom prilikom je apelovao na građane da tokom odsustva posvete dodatnu pažnju na zaštiti svoje imovine, koja je izložena i pogodna za izvršenje krivičnih djela. Ovom prilikom je pozvao građane da preduzmu sve mjere kako bi smanjili mogućnost pristupa neželjenih lica ličnoj imovini, koja koriste nepažnju i odsustvo građana kako bi otuđili ili ugrozili njihovu imovinu.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Goran Mikanović rekao je da je u prvih šest mjeseci ove godine ukupno evidentirano 503 krivična djela što je za 31 KD više u odnosu na isti period prošle godine. Od ukupnog broja evidentiranih KD 220 ih je izvršeno po nepoznatom izvršiocu. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 543 izvještaja o počinjenim KD protiv 457 lica od kojih su 145 povratnici a 11 lica su maloljetnici.

Krivičnih djela opšteg kriminaliteta evidentirano je 418 od čega 215 po nepoznatom izvršiocu. Kada je struktura ovih KD u pitanju i dalje ih je najviše iz oblasti imovinskih delikata 244 što ja za šest KD manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Najbrojnija su KD krađe i teške krađe odnosno 164. Rasvjetljenost KD po NN izvršiocu iz ove oblasti iznosi 63,3 %.

Protiv života i tijela izvršena su 42 krivična djela od čega su dva po NN izvršiocu i oba su rasvijetljena.

U periodu januar – jun ove godine protiv lica koja su se bavila zloupotrebom opojnih droga podneseno je ukupno 26 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i 15 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Izvršeno je ukupno 51 oduzimanje različitih vrsta opojnih droga.

Načelnik Sektora policije Mario Milašin je naveo, da je u izvještajnom periodu iz oblasti javnog reda i mira ukupno evidentirano 176 narušavanja JRM-a odnosno 225 prekršaja. Svi javni skupovi koji su održani na području ove Uprave, protekli su bez incidenata.

U oblasti bezbjednosti saobraćaja tokom proteklih šest mjeseci ukupno su evidentirano 402 saobraćajne nezgode, od kojih šest sa smrtno stradalim lcima i to dva vozača, jedan suvozač, jedan motociklista, jedan pješak i jedno lice koje se prevozilo na traktoru.

Iz saobraćaja su isključena 1382 vozača, od čega 1089 ili 6 vozača dnevno zbog vožnje pod uticajem alkohola, zbog upravljanja prije sticanja prava 234, zatim zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opijata šest vozača, kao i 52 vozača zbog ostalih razloga. Iz saobraćaja je isključeno 466 vozila, od čega zbog tehničke neispravnosti 187, zbog isteka registracije 226 te zbog ostalih razloga 53 vozila.

Ovom prilikom načelnik je skrenuo pažnju na period turističke sezone kada se očekuje povećana frekvenicija saobraćaja kao i da se u mjesecu julu i avgustu evidentira najveći broj sobraćajnih nezgoda. On je apelovao na vozače da prilikom upravljanja vozilom poštuju zakonske odredbe, da prethodno provjere ispravnost vozila, odnosno da posjeduju potrebnu opremu te da na taj način zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.

PU Prijedor