Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković organizovao je u petak prvi, u nizu radnih sastanaka, vezanih za izradu dijela projektne dokumentacije za izgradnju auto-puta Banja Luka-Prijedor.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za građevinarstvo “IG” Banja Luka i radnici Gradske uprave čija je djelatnost vezana za ovaj projekat.

Naime,u toku je izrada dijela projektne dokumentacije za izgradnju autoputa Banja Luka- Prijedor na osnovu ugovora od 18.6.2019. godine potpisanog između “SDHS-CSIBH” LLC Banja Luka i Instituta za građevinarstvo “IG” Banja Luka.

Tema današnjeg sastanka bila je, s obzirom na varijantu trase autoputa, usklađivanje važeće prostorno-planske dokumentacije sa koridorom autoputa na pojedinim dijelovima te aktivno učešće jedinica lokalne samouprave u procesu pripreme i izrade projektne dokumentacije od interesa za Grad Prijedor.

www.prijedorgrad.org