Grad Prijedor
Gradonačelnik

Broj: 07-40-1677- 3/19
Datum: 27.06.2019.godine

JAVNI POZIV

Građanima Prijedora i budžetskim korisnicima

Gradska uprava Prijedor – Odjeljenje za finansije organizuje javnu raspravu o Nacrtu I Rebalansa budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu.

Rasprava će se održati u utorak, 02. jula 2019. godine u Sali Skupštine Grada Prijedora prema slijedećim terminima:

– 10:00 časova javna rasprava sa građanima i predstavnicima NVO
– 12:00 časova javna rasprava sa korisnicima budžeta.

Pozivaju se građani Prijedora i budžetski korisnici da uzmu učešće u javnoj raspravi i da pitanjima i prijedlozima iskažu svoje mišljenje i sugestije i daju svoj doprinos boljem upravljanju sredstvima Budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu.

Svi zainteresovani građani mogu dobiti primjerak Nacrta I Rebalansa budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu u zgradi Gradske uprave Prijedor – info pult ili ga preuzeti na web stranici Grada Prijedora.

Javni poziv Gradjani i NVO I Rebalans 2019

Odluka o usvajanju Nacrta I Rebalansa za 2019

Gradonačelnik
Milenko Đaković