Prijedorski Dom zdravlja je u prošloj godini ostvario 8.853.535 KM prihoda, 8.007.114 KM rashoda i dobitak od 846.421 KM, navedeno je u izvještaju o poslovanju ove zdravstvene ustanove.

Dom zdravlja Prijedor je sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u prošloj godini ugovorio 6.971.186 KM za 62.351 osiguranika, te 421.236 KM za oblasti pedijatrije i ginekologije.

“Osiguranim licima pruženo je usluga u ukupnoj vrijednosti 20.430.189 KM, što je za 13.459.003 KM više od iznosa ugovorenog s Fondom”, navodi se u izvještaju za prošlu godinu.

Fond zdravstvenog osiguranja Srpske dostavio je Domu zdravlja Prijedor obračun za prošlu godinu u kojem su prikazani negativni efekti u ukupnom iznosu od 270.985,75 KM, što je za 64 odsto manje nego u 2017. godini.

“Od toga je propisano lijekova na recept u iznosu od 214.740,64 KM. Potrebno je ugovoriti da se, ukoliko se u toku godine mijenja lista ili povećava cijena pojedinih lijekova, srazmjerno povećavaju i ugovorena sredstva za lijekove na recept, jer to predstavlja glavni rizik sa kojima se susreće Dom zdravlja Prijedor”, navedeno je u izvještaju.

Ova ustanova zalaže se godinama za izmjenu standarda po kojem jedan tim porodične medicine opslužuje 2.000 registrovanih stanovnika, na način da taj broj u gradskim sredinama bude 1.800, a u seoskim 1.500.

S obzirom na postojeće standarde, Dom zdravlja Prijedor s Fondom može ugovoriti novac za 29 timova porodične medicine, iako ih ustvari radi 42, za osam timova hitne pomoći, a ima ih 12, kao i za 6,6 stomatoloških timova, iako ih na terenu ima 11, gdje razliku finansira Dom zdravlja iz vlastitih prihoda.

“Trebalo bi jasno definisati i status u pogledu ostvarivanja zdravstvene zaštite korisnika smještenih u privatne i društvene domove za njegu starih lica, naročito onih koji dolaze iz drugih lokalnih zajednica”, navedeno je u izvještaju.

Od ukupno 45.512 dijagnostikovanih oboljenja, stanja i povreda u svim službama Doma zdravlja, najveći broj čine bolesti sistema krvotoka, 16 odsto i bolesti sistema za disanje, 15,2 odsto. Pruženo je 34.873 usluge hitne pomoći u toku prošle godine, od čega 3.975 na terenu.

Dom zdravlja Prijedor ima 304 zaposlena među kojima 277 medicinskih radnika. Plata im je po jednom povećana u toku prošle i ove godine.

Ustanova nema dugovanja prema državi, dobavljačima i radnicima.

SRNA