Policijski službenici Policijske stanice Prijedor 1 preduzimajući mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta, izvršili su kriminalističku obradu više lica zbog postojanja osnova sumnje da su na području grada Prijedora izvršila više krivičnih djela.

Tokom kriminalističke obrade utvrđeno je da je osumnjičeno lice Š.LJ. (1950) iz Prijedora, u vremenskom periodu od 26.03.2019. do 30.03.2019. godine, u Prijedoru počinilo krivično djelo „Krađa“, čime je oštećenim licima K.D. i A.G. pričinilo materijalnu štetu u iznosu 150 KM.

Preduzimajući dalje mjere i radnje za osumnjičeno lice M.J. (1997) iz Prijedora, utvrđeno je da je dana 10.04.2019. godine, u mjestu Prijedor počinilo krivično djelo „Krađa“ na štetu lica V.M.

Materijalna šteta pričinjena izvršenjem ovog krivičnog djela iznosi 2.000 KM.

Od strane policijskih službenika izvršena je kriminalistička obrada osumnjičenog lica R.M. (1995) iz Oštre Luke, kom prilikom je utvrđeno da je istog dana 18.03.2019. godine, u Prijedoru počinilo krivično djelo „Krađa“, čime je oštećenom licu D.R. pričinilo materijalnu štetu u iznosu od 100 KM.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ izvršena je kriminalistička obrada nad licem M.O. (1983) iz Prijedora, kom prilikom je utvrđeno da je isto u vremenskom periodu od 14.04.2019. do 15.04.2019. godine u Prijedoru počinilo navedeno krivično djelo, i tom prilikom oštećenom licu K.A. pričinio materijalnu štetu u iznosu od 500 KM.

Tokom kriminalističke obrade utvrđeno je da je osumnjičeno lice M.E. (1992) iz Prijedora, dana 07.04.2019. godine počinilo krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“ na štetu mldb. B.A. iz Prijedora.

Dana 10.05.2019. godine policijski službenici PS Prijedor 1, izvršili su kriminalističku obradu osumnjičenog lica G.M. (1986) iz Oštre Luke, te utvrdili da je isto dana 08.05.2019. godine u Prijedoru počinilo krivično djelo „Krađa“ na štetu lica B.D. iz Prijedora.

Sve mjere i radnje koje su preduzete s ciljem rasvjetljavanja navedenih krivičnih dijela, sprovedene su od strane policijskih službenika PS Prijedor 1 uz saglasnost sa postupajućim tužiocem OJT Prijedor.

Nakon dokumentovanja i kompletiranja predmeta protiv navedenih lica, nadležnom tužilaštvu će biti dostavljeni izvještaji za krivična djela koja su počinili.

PU Prijedor
Foto – ilustracija