Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izjavio je da Gradska uprava nije mogla uticati na dužinu postupka koji se vodio pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove niti na postupak određivanja naknade koji se vodi pred Osnovnim sudom u Prijedoru, kada je u pitanju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u naselju Gomjenica radi izgradnje nasipa za zaštitu od poplava.

On je naglasio da je indikativno da je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nakon četiri godine i više urgencija gradske uprave inicirala postupak za vlasnicu jedne od parcela Dubravku Šobot 15. maja 2019. godine, upravo na dan kada je prijedorska poplavljena područja posjetio premijer Republike Srpske Radovan Višković, kao i da je Osnovni sud u Prijedoru započeo postupak 2017. godine, a da je gradska uprava predmet za izjašnjenje na nalaz vještaka dobila 17. maja ove godine.

“Ni jednom svojom radnjom grad Prijedor nije odugovlačio postupak”, istakao je Đaković odgovarajući na optužbe nekih od vlasnika parcela koje su predmet eksproprijace da grad odugovlači proces.

On je podsjetio da je postupak eksproprijacije započeo decembra 2014. godine sastankom s vlasnicima 14 parcela na kojima je dijelom trebalo da bude izgrađen nasip dug 430 metara za zaštitu od poplava, gdje je sa vlasnicima osam parcela postignuta nagodba po cijeni od 11 KM po kvadratnom metru, a sa vlasnicima šest parcela na kojima bi trebalo da bude izgrađeno 200 metara nasipa, dogovor nije postignut, te je za njihove parcele Narodna skupština Republike Srpske u junu 2015. godine utvrdila opšti interes i odredila grad Prijedor kao korisnika eksproprijacije.

“Naglašavam da je proces trajao duže zbog rada nadležnih organa – geodetske uprave i sudova – i da grad Prijedor apsolutno je sve to vrijeme sve organe izvještavao o problemu, tražio i urgirao za rješenje, ali rješenje se nije našlo do današnjeg dana”, rekao je Đaković na konferenciji za novinare u Prijedoru.

On je dodao da je gradska uprava o postupku redovno izvještavala Javnu ustanovu “Vode Republike Srpske”, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske i vodnog inspektora.

“Gradska uprava ispoštovaće svaku presudu suda”, poručio je Đaković.

Vlasnici više parcela uz obale Sane i Gomjenice u Prijedoru, na kojima nije izgrađen nasip, optužili su gradsku vlast za odugovlačenje postupka eksproprijacije. Ne prihvataju cijene koje formira vještak koji nije poljoprivredne struke, a ne prihvataju ni cijene koje su prihvatili vlasnici osam parcela, navodeći da nije isti kvalitet zemljišta u pitanju.

www.prijedorgrad.org