S obzirom na to da su ukinute mjere vanredne zaštite od poplava u Prijedoru i da je nivo rijeke Sane jutros bio 193 cm, prestaju i potrebe za pojačanim svakodnevnim analizama pitke vode u Prijedoru.

Sve analize vode, koje su u prethodnom periodu vršene svakodnevno i u laboratoriji „Vodovoda“ Prijedor i u Institutu za javno zdravstvo RS u Banjaluci, potvrdile su da je VODA U PRIJEDORU KONSTANTNO ISPRAVNA ZA PIĆE.

„Vodovod“ a.d. Prijedor nastavlja sa praćenjem stanja na terenu i sa redovnim kontrolama zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučujemo našim sugrađanima.

I današnje analize potvrđuju POTPUNU ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE U PRIJEDORU.

Vodovod Prijedor