EKP ELKER A.D. LJUBIJA
Drage Lukića 39a
Ljubija
Tel: 052/360-182

Zanimanje: Pripravnici sledećih zanimanja
1. Diplomirani ekonomista 1 pripravnik;
2. Diplomirani inžinjer mašinstva 1 pripravnik;
3. Diplomirani inžinjer elektrotehnike 1 pripravnik;
4. Inžinjer hemijske tehnologije 1 pripravnik.

Uz prijavu za konkurs potrebno je dostaviti:
1.Biografiju — CV;
2.Diplomu o završenoj školi;
3. Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

Traženu dokumentaciju zainteresovani kandidati mogu dostaviti na sljedeću adresu: Proleterskih brigada 7, Prijedor.

Za sva dodatna pitanja, zainteresovani kanidati nas mogu kontaktirati na sledeći telefon: 052/237-353.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija