Zbog pojave nekih glasina da voda u Prijedoru nije ispravna za piće, skrećemo pažnju naših sugrađana da se ne oslanjaju na ovakve dezinformacije.

Od samog početka problema sa porastom nivoa rijeke Sane i sa poplavama, „Vodovod“ svakodnevno pomno prati stanje na terenu i svakodnevno kontroliše ispravnost pitke vode i u laboratoriji „Vodovoda“ i u Institutu za javno zdravstvo RS u Banjaluci.

Preventivno je i blago povećan nivo hlora u sistemu, u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Sve analize vode potvđuju da su svi parametri vezani za zdravstvenu ispravnost vode normalnih vrijednosti i DA JE VODA U PRIJEDORU POTPUNO ISPRAVNA ZA PIĆE.

Dakle, nema mjesta zabrinutosti i naši sugrađani bez ikakve bojazni mogu da koriste vodu iz prijedorskog vodovodnog sistema.

„Vodovod“ a.d. Prijedor nastavlja sa svakodnevnim kontrolisanjem kvaliteta pitke vode na području Prijedora, o čemu ćemo i dalje informisati naše sugrađane.

Vodovod Prijedor
Foto – ilustracija