ZR GAVRILOVIĆ s.p.
Gavrilović Rade
Vitlovska bb

OBAVIJEST

Traže se radnici sljedećih profila
-Zidari
-Tesari
-Armirači
-NK radnici

Broj telefona: 065-339-919

Foto – ilustracija