Sva nezaposlena lica od NK do SSS koja su zainteresovana za rad na građevinskim poslovima, bez obzira na godine starosti, neophodno je da se jave poslodavcu “Unijat-M” d.o.o. na brojk telefona 065/585-467.

Foto – ilustracija