Na suđenju za zločin počinjen u prijedorskom selu Zecovi, svjedok Odbrane izjavio je da su pozivi za mobilizaciju upućivani svima, ali da odziv nije bio zadovoljavajući, posebno na području Kozarca, naseljenog pretežno Bošnjacima.

Svjedočeći na poziv Odbrane Radovana Četića, Čedo Šipovac je kazao da je bio referent za mobilizaciju i da su od septembra 1991. godine upućivani pozivi. Naveo je da je odziv bio oko 60 odsto i da se nisu odazivali ljudi svih nacionalnosti.

On je precizirao da je radio u Vojnoteritorijalnom organu, koji je tada postojao, i da je dobijao uputstva po vojnoj liniji. Kako je dodao, drugi organi su sa republičkog nivoa, od predstavnika Stranke demokratske akcije (SDA) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), dobijali instrukcije da se ne odazivaju na mobilizaciju.

“Čuo sam da je bila odluka da se bojkotuje mobilizacija”, rekao je Šipovac.

On se prisjetio da je u februaru 1992. godine po naređenju išao na područje Kozaraca, gdje su većinom živjeli Bošnjaci, i gdje je bio “totalno” slab odziv. Naveo je da nije uspio ništa učiniti.

Svjedok je dodao da su mobilisana i materijalna sredstva, ali da mu nije poznato da je bilo diskriminacije bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u odnosu na srpsko.

Tužilac Izet Odobašić ispitivao je svjedoka o sastanku Savjeta za narodnu odbranu Prijedora održanog u maju 1992. godine. Šipovac je kazao da nije bio član tog organa, a da je jednom bio na sjednici. Rekao je da je mogao biti pozvan samo da iznese podatke o mobilizaciji, ali da se ne sjeća da li su bili neki zaključci.

Radovan Četić je optužen u svojstvu predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS) i Kriznog štaba za selo Rasavci. Sudi mu se s Dušanom Milunićem, Radomirom Stojnićem, Duškom Zorićem, Zoranom Stojnićem, Željkom Grbićem, Ilijom Zorićem, Zoranom Milunićem, Boškom Grujičićem, Ljubišom Četićem, Radetom i Urošem Grujčićem te Rajkom Gnjatovićem. Oni su optuženi za ubistva najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti u prijedorskom selu Zecovi u julu 1992. godine.

Dušan Milunić je optužen kao komandir Rasavačke čete, a Radomir Stojnić u svojstvu komandira Rezervne stanice milicije Rasavci, a ostali optuženi kao pripadnici Rasavačke čete, koja je djelovala u sastavu Vojske Republike Srpske (VRS).

Suđenje će se nastaviti 10. maja.

BIRN