Na osnovu člana 83. stav. 1. tačka h) Statuta Privrednog društva za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „PRIJEDORPUTEVI” a.d. Prijedor, direktor Društva objavljuje sljedeći:

OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Oglas za radno mjesto:
1.Automehaničar-sa radnim iskustvom – 1 izvršilac

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove i to:
-završena Mašinska škola i stečeno zanimanje automehaničar
-stečeno radno iskustvo u struci od 3 godine.

Prijedorputevi AD Prijedor
27.juna 17, Prijedor
052/233-117

Foto – ilustracija