Obavještavamo studente i učenike srednjih škola sa područja Grada Prijedora, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, da mogu podnijeti zahtjev za jednokratnu materijalnu pomoć.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Kućnu listu,
– Potvrdu fakulteta, odnosno srednje škole o redovnom upisu školske 2018/19. godine, kao i potvrde o redovnom školovanju na fakultetu ili srednjoj školi za članove domaćinstva koji pohađaju srednju školu ili fakultet,
– Uvjerenje o prosječnim primanjima za prošlu godinu, za zaposlene članove domaćinstva, odnosno odrezak od čeka penzije za članove domaćinstva koji su penzioneri (posljednja tri mjeseca),
– Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS – filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva,
– Uvjerenje Centra za socijalni rad – filijala Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
– Rješenje o starateljstvu za samohrane roditelje Centra za socijalni rad,
– Medicinsku dokumentaciju za teže oboljelog člana domaćinstva,
– Potvrdu o mjestu prebivališta,
– Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Potrebna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci te se ista predaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obavještenja na internet stranici Grada Prijedor.

Zahtjev sa prilozima dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg Oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor, ili direktnom predajom na prijemnom protokolu Grada.

Napomena: Učenici i studenti koji primaju stipendiju iz Budžeta Grada Prijedora ili drugog izvora finansiranja nemaju prava na dodjelu jednokratne materijalne pomoći.

Ovo Obavještenje biće objavljeno na internet stranici Grada Prijedor (www.prijedorgrad.org).

GRADONAČELNIK Milenko Đaković

zahtjev za jednokratnu materijalnu pomoc 2019